Foto: Lier, Gunnar/NTB scanpix
Foto: Lier, Gunnar/NTB scanpix
Foto: Lier, Gunnar/NTB scanpix
Foto: Lier, Gunnar/NTB scanpix
Foto: Lier, Gunnar/NTB scanpix
Foto: Lier, Gunnar/NTB scanpix
Foto: Lier, Gunnar/NTB scanpix
Foto: Lier, Gunnar/NTB scanpix
Foto: Lier, Gunnar/NTB scanpix
Foto: Lier, Gunnar/NTB scanpix
Foto: Lier, Gunnar/NTB scanpix
Foto: Lier, Gunnar/NTB scanpix
Foto: Lier, Gunnar/NTB scanpix

— Siden oppstart er fondet blitt tilført 3000 milliarder kroner. Vi har denne uken for første gang hatt en avkastning i fondet som er passert 1000 milliarder kroner, sa sjef for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), Yngve Slyngstad da tallene for tredje kvartal i dag ble lagt frem.

Oljefondet fikk en avkastning på 4,7 prosent, eller 167 milliarder kroner, i kvartalet. Ved utgangen av kvartalet var markedsverdien av fondet på 3723 milliardar kroner.

– Resultatet var i stor grad drevet av en bred oppgang i de internasjonale aksjemarkedene. Oppgangen var størst i Europa, der fondet har omtrent halvparten av sine aksjeinvesteringer, sier Slyngstad.

Varsler lavere avkastning

Slyngstad advarer mot lav avkastning i årene som kommer. Kursoppgang på fondets obligasjonsinvesteringer har bidratt til bedre avkastning de siste årene. Men når kursene på obligasjoner stiger, faller den løpende renteavkastningen.

— To tredjedeler av våre obligasjoner har nå en løpende avkastning på under to prosent. Bare en fjerdedel har en avkastning på over tre prosent, sier Slyngstad.

— Det er derfor ikke rimelig å forvente at avkastningen på rentedelen av fondet vil være god i årene fremover.

39,4 prosent av oljefondet var ved utgangen av tredje kvartal plassert i obligasjonsmarkedet.

Satset mer i USA og Japan

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 6,5 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 2,2 prosent. Samlet var resultatet 0,03 prosentpoeng lavere enn avkastningen på fondets referanseindekser. Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 2,7 prosent.

Fondet reduserte i kvartalet investeringene i fransk og spansk statsgjeld. Samtidig investerte det mer i statsobligasjoner fra USA og Japan, og i statsobligasjoner utstedt i valutaene til fremvoksende økonomier som Sør-Korea, Russland og Mexico. Endringene er i tråd med en strategi om å gradvis redusere obligasjonsandelen i Europa, til fordel for andre regioner.

20 milliarder i forvaltningskostnader

Ved utgangen av kvartalet var markedsverdien av fondet på 3723 milliardar kroner. Legger man sammen innskutt beløp på 2996 milliarder og 985 milliarder i avkastning, blir det 3981 milliarder. Grunnen til at markedsverdien av fondet er mindre enn dette beløpet, er at man må justere for endringer i kronekurs, samt at forvaltningskostnader på totalt 20 milliarder kroner må trekkes fra.