Høyesterett avgjør Skeie-selskaps skjebne

Original tekst til dette bildet fra mars 2018 lyder «Bjarne Skeie gjør seg klar til å vitne i den omfattende straffesaken mot TGS, Christian Selmer og Arne Helland i Oslo tingrett». Nå behandler Høyesterett et annet spor i det samme sakskomplekset. Foto Rune Øidne Reinertsen (arkiv)