Prisveksten i Norge kom inn på 6,7 prosent i mai, målt mot samme måned i fjor. Det viser ferske inflasjonstall fra SSB.

På forhånd ventet økonomer og analytiker at prisveksten skulle dempe seg litt til 6,3 prosent, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg. I april lå inflasjonen her til lands på 6,4 prosent.

Espen Kristiansen, seksjonssjef i SSB, sier prisveksten har stabilisert seg på et høyt nivå.

– Det som bidrar mest til at vi får denne oppgangen i tolvmånedersveksten er prisene på flyreiser, mat og husleier. I tillegg fortsetter prisveksten på importerte varer å være høy, trolig godt hjulpet av den svake krona, sier Kristiansen.

Kjerneinflasjonen, som ser på prisveksten utenom energivarer og avgiftsendringer, kom også inn et godt stykke høyere enn ventet. Den landet på 6,7 prosent, mens analytikerne anslo at den skulle holde seg stabil på 6,3 prosent.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, påpeker at inflasjonstallene også ligger langt over Norges Banks prognoser. I sin forrige pengepolitiske rapport, som kom i mars, anslo sentralbanken en kjerneinflasjon på 6 prosent og en totalinflasjon på 5,4 prosent i mai.

– Vi er på full fart mot en styringsrente på fire prosent, selv om det er mulig tallene blir korrigert litt. Jeg tror det tar lang tid før Norges Bank begynner å sette ned renten igjen, sier Hov til E24.

Uvanlig sterk oppgang i matprisene

Matvarer bidrar sterkt til prisveksten på årsbasis. Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer steg 12,7 prosent fra mai i fjor til mai i år.

Prisen på matvarer alene steg med 13,2 prosent. Dette er det høyeste som er målt siden tidlig på 80-tallet.

På månedsbasis, altså fra april til mai i år, steg prisene 2,4 prosent. Dette er en uvanlig sterk oppgang for denne tiden av året, ifølge SSB.

– Kanskje kommer den litt uvanlige veksten på matvarer de siste månedene av at prisøkningene heller har blitt spredt ut i tid gjennom våren, sier Kristiansen i SSB.

Dyrere flybilletter

Flyreiser er en annen faktor som trekker oppover.

Bare fra april til mai i år steg prisene 12,4 prosent. På årsbasis har prisene steget hele 51,8 prosent fra mai 2022 til mai 2023. SSB understreker at det er vanlig at flyprisene svinger mye fra måned til måned.

Husleie bidrar også til oppgangen i prisveksten. Dette er en viktig og tung komponent i konsumprisindeksen (KPI), som er SSBs mål på prisveksten.

Økningen var på 3,9 prosent målt mot mai i fjor.

– Det er vanlig at husleiekontraktene justeres etter veksten i KPI. Så når prisveksten er høy over tid, vil dette etter hvert gjenspeiles i økte husleier, sier Kristiansen.

På motsatt side er prisene på strøm og særlig drivstoff i ferd med å flate ut. Oljeprisen har falt det siste året. Prisene på bensin og diesel var henholdsvis 3,7 og 12,7 prosent lavere i mai enn på samme tid i fjor.

– Denne måneden er drivstoff den gruppen som i størst grad demper prisveksten, sier Kristiansen i SSB.

Langt over målet

Renten her til lands har blitt hevet mange hakk det siste halvannet året for å roe inflasjonen og få ned temperaturen i norsk økonomi. Den foreløpig siste hevingen kom i mai, da Norges Bank satt opp renten til 3,25 prosent.

Sentralbanken styrer etter målet om å ha en stabil prisvekst på rundt to prosent over tid.

Inflasjonen i Norge har dempet seg noe siden toppen i fjor høst. Samtidig har den avtagende trenden vært mer forsiktig enn andre steder i verden.

Den svake kronen er en av faktorene som bidrar her. Importerte varer blir helt direkte dyrere i norske kroner, men også norskproduserte varer som bruker produkter og tjenester fra utlandet påvirkes.

Prisen på importerte varer økte med 7,2 prosent fra mai i fjor til mai i år, viser SSBs tall.