At svenskene betalte så mye, må åpenbart skyldes forventninger om lønnsom vekst for Tua, som i 2006 hadde overtatt virksomheten til Lillesandsprosjektet. Forventningene har da også blitt innfridd (inntektene mer enn doblet fra 2009 til 2013), selv om inntjeningen ikke helt holdt følge med omsetningsveksten i fjor. Tua driver for øvrig barnevern ikke bare på Agder, men også i Rogaland og Akershus. Største kunde er Staten.

Morten Nybakk, daglig leder for både Tuas (med 181 ansatte) og det bergensbaserte, enda mer lønnsomme søsterselskapet Tiltaksgruppen AS, blir engasjert når han kommenterer selskapenes økonomi.

— Alt vi gjør, er konkurranseutsatt. Vi gi anbud som ligger til grunn for både inntekter og resultat. Dessuten må vi ha god økonomi for å få lov til å gi anbud. Og de siste årene har antall kontroller fra alt fra Fylkesmannen til Arbeidstilsynet økt kraftig, forteller han.

Nybakk opplyser ellers at han slutter i jobben i neste måned, etter ti år i bransjen.

— Helt udramatisk. Hva jeg gjør siden, får jeg vurdere.

Tiltak for ungdom - Agder AS
  2013 2012
Inntekter 172,6 157,0
Ord. avskrivninger 0,5 0,5
Driftsresultat 8,2 10,5
Resultat før skatt 8,2 10,5
Anleggsmidler 2,5 2,4
Omløpsmidler 52,2 46,4
Egenkapital 18,3 15,5
Langsiktig gjeld 0,0 0,0
Kortsiktig gjeld 36,4 33,3
Regnskapets info.nivå {smile} {smile}
Inntjening {numb} {smile}
Betalingsevne {smile} {smile}
Egenkapitalandel {smile} {smile}
(Alle tall i millioner kroner)