• -Alt vi gjør, er konkurranseutsatt. Vi må gi anbud som ligger til grunn for både inntekter og resultat, sier Morten Nybakk, daglig leder for Tiltak for ungdom – Agder AS. FOTO: ARKIV

Store penger i barnevern

I 2011, året den svenske helse— og omsorgsgiganten Frösunda AB kjøpte barnevernsbedriften Tiltak for ungdom – Agder AS (Tua), hadde Jørgen Rosmer, som solgte 51 prosent av aksjene, en nettoinntekt på 31,4 millioner kroner.