MILJØSATSING: 3B Fibreglass er en av seks bedrifter på Sørlandet som har fått penger fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning. Her viser direktør Per Are Birkeland (t.v.) Paul Jensen og Janne Heia stortingsrepresentant Alf Holmelid (t.h.) og rådgiver Lasse Leirfall (bak) rundt på fabrikken. MILJØSATSING: 3B Fibreglass er en av seks bedrifter på Sørlandet som har fått penger fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning. Her viser direktør Per Are Birkeland (t.v.) Paul Jensen og Janne Heia stortingsrepresentant Alf Holmelid (t.h.) og rådgiver Lasse Leirfall (bak) rundt på fabrikken. Foto: ROALD ANKERSEN

Fikk 70 millioner til miljøteknologi

Bedrifter på Sørlandet forsynte seg med 70 av 257 millioner kroner Innovasjon Norge delte ut til miljøteknologiprosjekter i fjor. 3B Fibreglass kan overleve på grunn av sin nye miljøsatsing.

— Bedrifter i Agder fikk nesten 30 prosent av de nasjonale rammene i fjor, og nå er det nye penger å hente, sier Lasse Leirfall, rådgiver i Innovasjon Norge.

Miljøteknologiordningen støtter bedrifter som utvikler ny norsk miljøteknologi, og som skal i gang med pilot- og demonstrasjonsanlegg.

Innovativt næringsliv

— I 2012 skal det fordeles nye 257 millioner kroner. Vi har fortsatt mange spennende prosjekter, men håper på flere og regner med god uttelling i Agder i år også. Når bedriftene i Agder fikk hele 70 millionerkroner av den nasjonale rammen i 2011, kan det kanskje ha sammenheng med at næringslivet på Sørlandet er innovativt og nysgjerrig. Mye tyder på at ordningen har truffet næringslivet godt, sier Leirfall.

Ordningen som gis til store og små bedrifter, ble lansert i 2010 for å motivere til å utvikle nye produkter innen miljø og energieffektivisering.

Fikk mye

Sørlandsbedriftene har fått godt utbetalt, og de har fått 70 av de 257 millionene som er delt ut gjennom ordningen.

Aluminiumsverket Alcoa på Lista fikk mest med 20 millioner kroner. De jobber med et prosjekt der de vil produsere aluminium på en langt mer miljøvennlig måte.

Green Tech Marine fikk til sammen 17,3 millioner kroner til to forskjellige prosjekter. Farsund-bedriften jobber med energibesparende tiltak for offshore-industrien.

Flumill AS i Arendal fikk 15,5 millioner kroner. De har utviklet og tatt patent på en turbin for produksjon av tidevannsenergi og energi fra havstrømmer.

3B Fibreglass på Birkeland er på fjerdeplass i mottatt støtte. Den tradisjonelle glassfiberprodusenten må tilbake til tiden da de var en mindre nisjeprodusent for å finne virkelig gode marginer. Nå vil de satse på nisjer igjen, og bruker miljøteknologimidler for å komme dit. En egen linje i produksjonen går til en lettere type glassfiber. Tanken er at materialet skal brukes i blader til vindmøller.

Må lykkes

Ledelsen på "glassfiberen" klamrer seg til sitt nye miljøprosjekt. Feiler satsingen på en ny type glassfiber til vindmøller, kan det bety slutten for fabrikken med 200 ansatte. Siden 2006 har de tapt til sammen 120 millioner kroner. Med lettere glassfiber, kan bladene bygges lengre, og dermed brukes på steder som har noe mindre vind enn de aller beste plasseringene. De første prøvene er sendt til produsenter nå, og bedriftsledelsen venter på svar.

— Vi har ikke noen plan B. Det er dette vi går for, sier administrerende direktør Per Are Birkeland. De er nødt til å lykkes nå.

Hjørnesteinsbedriften på Birkeland har fått 7,6 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norges miljøteknologiprogram, og hadde nylig besøk fra stortingsrepresentant Alf Holmelid (SV).

Han roser deres satsing på en lettere og sterkere glassfibertype til vindmøller.

— I tillegg til at glasset har høyere styrke, jobber vi med lavere smeltetemperatur. Det gir også en miljøgevinst. Som eksportbedrift i et høykostland er vi nødt til å gjøre ting annerledes, sier Per Are Birkeland. Bedriftens hans eksporterer cirka 95 prosent, og kjemper både mot billige asiatiske produkter og høye kronepriser.

Vis fakta ↓
Fakta