• MILJØSATSING: 3B Fibreglass er en av seks bedrifter på Sørlandet som har fått penger fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning. Her viser direktør Per Are Birkeland (t.v.) Paul Jensen og Janne Heia stortingsrepresentant Alf Holmelid (t.h.) og rådgiver Lasse Leirfall (bak) rundt på fabrikken. FOTO: ROALD ANKERSEN

Fikk 70 millioner til miljøteknologi

Bedrifter på Sørlandet forsynte seg med 70 av 257 millioner kroner Innovasjon Norge delte ut til miljøteknologiprosjekter i fjor. 3B Fibreglass kan overleve på grunn av sin nye miljøsatsing.