Jørgen Ole Haslestad må gå på dagen som konsernsjef for Yara. Torgeir Kvidal er utnevnt til konstituert konsernsjef i påvente av en mer permanent løsning. Foto: Dan Petter Neegaard

Jørgen Ole Haslestad fratrer som konsernsjef i det delvis statseide gjødselselskapet Yara med umiddelbar virkning. Det melder selskapet selv i en pressemelding.

I meldingen heter det at Haslestad ikke er rett mann til å lede selskapet «blant annet i lys av fusjonssamtalene med CF Industries».

Styreleder i Yara, Leif Teksum. Foto: Andersen, Aleksander

— Vi trodde jo vi hadde funnet en erstatter, men da han trakk seg ble det en ny situasjon. Haslestad skulle uansett gå av om ikke så lenge og han får ikke noen rolle i et eventuelt nytt selskap. Derfor mente vi det var riktig å gjøre dette nå, sier styrelder i Yara, Leif Teksum, til Aftenposten. - Dere skriver at avgangen «blant annet» handler om fusjonssamtalene. Hvilke andre årsaker ligger bak?

— Det er vesentlig at vedkommende som leder Yara i fusjonssamtalene har tillit internt. I og med at Haslestad ikke vil ha noen fremtidig rolle, ville det være vanskelig både for ham og for styret.

- Hva synes Haslestad selv om beslutningen?

— Han har tatt det til etterretning og håndtert det på en profesjonell måte.

- Men han ville gjerne fortsette?

— Det har vi ingen kommentar til.

Brandtzæg trakk seg fra jobben

Yara er i pågående fusjonssamtaler med amerikanske CF Industries. Samtalene førte til at Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg, som opprinnelig skulle ta over senest 1.februar 2015, trakk seg fra jobben.

Da nyheten sprakk, varslet Yara at Haslestad ville sitte inntil videre samtidig som jakten på hans etterfølger skulle fortsette. Finansdirektør Torgeir Kvidal er utnevnt som konstituert konsernsjef.

Torgeir Kvidal blir ny konsernsjef i Yara. Foto: Yara

— Så lenge vi er i fusjonssamtaler er det ikke aktuelt å gjenoppta arbeidet med å finne en permanent løsning, sier Teksum.Jørgen Ole Haslestad har ledet Yara siden 2008. Nå har altså to toppledere forsvunnet fra selskapet som følge av de pågående fusjonssamtalene.

— Jeg er ikke enig i din beskrivelse. Haslestad har sittet siden 2008. Nå har vi konstituert en leder som styret er veldig komfortabel med. Han har vært sentral i de samtalene som pågår og kjenner alle delene av virksomheten. Dette er udramatisk for styret, Haslestad skulle uansett gå av med pensjon om ikke lenge, sier Teksum.

Dagens Næringsliv skriver at Haslestads avtale om en konsulentrolle i selskapet står ved lag. Han skal i utgangspunktet fungere i en slik rolle til han fyller 65 år, noe som er to år frem i tid.

- Ingen sammenheng med korrupsjonssaken

Yara har det siste året opplevd betydelig støy som følge av at flere tidligere ansatte, deriblant tidligere konsernsjef Thorleif Enger, er tiltalt for korrupsjon. Rettssaken er berammet på nyåret.

Jørgen Ole Haslestad satt i Yara-styret i perioden fra 2004-2008, perioden hvor korrupsjonen ifølge Økokrim skal ha foregått. Som konsernsjef vedtok han også en bot fra Økokrim på 295 millioner kroner. Økokrim beskrev saken som «en usedvanlig alvorlig korrupsjonssak».

Teksum bedyrer at dagens beslutning ikke har noe å gjøre med støyen under Haslestad og rettssaken som kommer.

— Yara som selskap er ikke part i den saken, det er kun enkeltpersoner som er tiltalt, sier han.

Jørgen Ole Haslestad uttalte selv i et lederintervju med Aftenposten i vår at han har opplevd det å stå i saken som «tungt, det har vært leit, det har vært vondt og alvorlig».Hele intervjuet med Haslestad kan leses her.

Omsatte for 85 milliarder kroner

— Yara har hatt betydelig fremgang under Haslestads ledelse. Samtalene med CF Industries fortsetter nå med Kvidal som leder for forhandlingene, med støtte fra styret og især fra meg som styreleder, sier Teksum.

Torgeir Kvidal har vært finansdirektør i Yara de siste to årene og ansatt i Hydro siden 1991. Yara var opprinnelig landbruksdivisjonen i Hydro, men ble skilt ut i et eget selskap i 2004. Yara hadde i 2013 en omsetning på drøyt 85 milliarder kroner. Selskapet har snaut 10 000 ansatte.

Staten eier 36 prosent av Yara.

Yara-aksjen er ned 0,25% tirsdag morgen. Dette er mindre enn hovedindeksen på Oslo børs som er ned 0,73 prosent.