Det betyr at SAS i verste fall kan tape nærmere 1 milliard kroner for hver uke pilotstreiken pågår, skriver E24. Nettstedet baserer seg på anslag selskapet selv kommer med i søknaden om konkursbeskyttelse i USA.

Der framkommer det at SAS regner med å tape mellom 10 og 13 millioner dollar daglig. Dette tilsvarer mellom 100 millioner og 131 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Mandag gikk 900 av pilotene i SAS ut i streik, etter at de ikke kom til enighet med ledelsen i selskapet i meklingen som pågikk i over to uker. Konsernsjef Anko Van der Werff sa mandag at SAS-pilotene «viser en sjokkerende liten forståelse for den kritiske situasjonen som SAS befinner seg i» ved å gå ut i streik.

SAS har oppgitt å ha 7,8 milliarder svenske kroner i likvide midler, og jobber med å sikre ytterligere 7 milliarder kroner i finansiering for å kunne holde det gående.

I søknaden om konkursbeskyttelse, framholder selskapet at det ikke bare sliter med fagforeningene, men etterlyser også større bevegelse fra leasingselskapene: «Uten innrømmelse fra disse nøkkelaktørene, og i lys av den betydelige usikkerheten og påkjenningene streiken påfører selskapet, konkluderte selskapet med at det ikke kunne fullføre den nødvendige omgjøringen av gjeld til aksjer og tiltrekke seg ny kapital fra markedet», skriver SAS.