– Det jo på tide kanskje å slippe til yngre krefter, sier 98-åringen til VG fredag morgen.

I mange år har 98-årige Thon vært en av landets rikeste personer, og han fyller 99 år om to måneder. Han har vært styreleder i mer enn 70 år, og begrunner sin avgang slik:

– Det var vel i grunnen først og fremst at jeg ikke er så rask til beins som jeg var i gamle dager. Hodet virker aldeles utmerket.

Ikke radikale forandringer

Thon er mest kjent for sitt virke innenfor hotell- og eiendomsbransjen og sier at det er blitt vanskeligere for ham å besøke 135 foretak rundt om i Norge og Sverige.

– Da er det kanskje best at jeg er styreformann, sier Thon.

Konsernets 84 norske kjøpesentre omsatte for 72 milliarder kroner i 2021. Hans avgang skal ikke medføre «radikale forandringer» for driften, understreker Thon.

Ydmyk erstatter

Thon anslår at han framover blir å se på kontoret et par dager i uka. Han planlegger også å være mer aktiv i Olav Thon Stiftensen, som gir økonomiske bidrag til blant annet Diakonhjemmet og Universitetet i Oslo.

I et brev til de ansatte, som Nettavisen først omtalte, opplyses det at den nye konsernsjefen blir Kjetil Nilsen. Han har jobbet tett med Thon i en årrekke, opplyser konsernet i en pressemelding.

– Jeg er ydmyk overfor den betydelige tillit som er vist meg av Olav Thon og styret i Olav Thon Gruppen AS. Det er et ærefullt oppdrag å forvalte livsverket til Olav Thon videre. Når det gjelder virksomheten, som jeg kjenner godt etter nær 30 år i systemet, vil det bli «business as usual», sier Nilsen.