Lagmannsholmen sett gjennom dronekamera over Vesterhavna. Her, på et område grundig avgrenset av bygninger og konteinere, var 480 mennesker på Næringsforeningens sommerfest. Kristiansand havn og Seafront ble behørig takket for velviljen. Lagmannsholmen sett gjennom dronekamera over Vesterhavna. Her, på et område grundig avgrenset av bygninger og konteinere, var 480 mennesker på Næringsforeningens sommerfest. Kristiansand havn og Seafront ble behørig takket for velviljen. Foto: Jacob J. Buchard

Næringsforeningen slo seg løs i havna