• Kristin Færøvik passerte i 2018 tre år som leder av Lundin i Norge – og fikk utbetalt en solid bonus. FOTO: Jon Ingemundsen

Oljetopp ba om lønnsmoderasjon, fikk 11 millioner i bonus

Hun tok til orde for moderate lønnsoppgjør i oljebransjen. Selv tredoblet Lundin-sjef Kristin Færøvik inntekten sin i 2018.