De tre siste årene har Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) undersøkt hvordan selskaper i investeringsporteføljen rapporterer om hvordan de unngår barnearbeid.

De 527 selskapene som er analysert i år, er fra bransjer som jordbruk, mat og drikke, tekstil, teknologi, stål, gruver og leketøy. Dette er bransjer hvor risikoen for de verste formene for barnearbeid i verdikjeden er høy.

Les også:

  • 91 barn jobber på Apple-fabrikker

  • Norsk oljefond størst i verden

  • Vit hva du investerer i

0 poeng

Oljefondet gir 232 av selskapene, eller nesten halvparten, karakteren 0. Ni selskaper får toppkarakteren 10, deriblant Walt Disney, Motorola og Hennes & Mauritz. Snittet er 2,2. — Det som er gledelig, er at flere har forbedret seg. For tre år siden var det ingen som fikk toppkarakter. Men det er skuffende at rundt halvparten fortsatt får strykkarakter, det har ikke endret seg, sier Anne Kvam, som leder avdelingen for eierskapsutøvelse i Oljefondet

Oljefondet er et av verdens største investeringsfond med verdier på rundt 3100 milliarder kroner. Fondet er eier i rundt 8700 selskaper verden over. I de fleste tilfeller dreier det seg om mindre eierposter på rundt 1 prosent. Fondet forventer at selskapene det investerer i, ikke krenker barns rettigheter gjennom ulovlig barnearbeid.

— Barnearbeid er blitt et stadig viktigere tema for investorer verden over. I forbindelse med den internasjonale dagen mot barnearbeid søndag offentliggjør vi for første gang hvilke selskaper som får toppkarakter på vår måling, sier Kvam. Hun viser til tall fra ILO (International Labour Organization) som viser at omtrent 115 millioner barn verden over involvert i helsefarlig arbeid.

Magdalena Kettis, som har ansvaret for sosiale og miljømessige saker, forteller at Oljefondet er i dialog med et 80-tall av de undersøkte selskapene i håp om å få dem til å forbedre praksis. Dette er i hovedsak selskaper som er markedsledere i sin bransje.

Vil ha forbilder

— Vi håper de i sin tur kan dra andre i bransjen med seg til å bli bedre på å skaffe seg oversikt over risikoen for barnearbeid. Flere av selskapene har vi vært i dialog med over lengre tid. Vi ønsker også å løfte frem dem som er dyktige på dette feltet, og håper de kan være et forbilde for andre, sier Kettis.

Hun understreker at rapporteringsnivået ikke forteller hele historien om hvordan det står til med barnearbeid i de ulike selskapene. Noen kan skryte på seg å være dyktige på dette, mens andre som ikke rapporterer, ikke forteller hvor gode de er.

- Vil dere vurdere å kaste ut selskaper fra Oljefondet som ikke viser vilje til å bedre seg på rapportering om barnearbeid?

— Det er etikkrådet som kommer med anbefalinger om uttrekk av fondet overfor Finansdepartementet. Men det er ikke noe i veien for at vi kan komme med innspill til etikkrådet. Vi har ikke gjort det så langt, men vi ser ikke bort fra at vi kan gjøre det på et senere tidspunkt hvis vi ikke ser tegn til bedring hos aktuelle selskaper. Vi jobber langsiktig og tålmodig med dette, og følger selskapene over mange år. I utgangspunktet tror vi at vi har best mulighet til å påvirke i riktig retning hvis vi fortsetter som aksjonær, sier Kvam.

Vurderte utkastelse

Oljefondet har så langt ikke kastet ut selskaper av investeringsporteføljen på grunn av avsløringer om grove former for barnearbeid.

Men i 2006 foreslo etikkrådet at selskapet Monsanto skulle ut av Oljefondet fordi man hadde informasjon om at selskapets produsenter av såkalte hybride bomullsfrø benyttet barn mellom 8 og 15 år som arbeidskraft. Disse skal ha blitt eksponert for plantevernmidler, og fikk ikke skolegang. Finansdepartementet ville imidlertid gi selskapet en sjanse til fordi det viste tegn til forbedringer da Oljefondet presset på og det var fare for utkastelse.