Kriti­serer kommu­nen: Snart forsvin­ner disse fra Kris­tian­sand