Hovden-selskap fikk 180.000 kroner i bot etter snømåking