Døgnsnittet for strømprisen søndag er på 1,15 kroner kilowattimen, utenom nettleie og avgifter. Denne prisen er lik i alle de tre sørligste prisområdene.

Prisene fastsettes dagen i forveien på strømbørsen Nord Pool.

Strømprisen faller nær 1,50 kroner per kilowattime fra lørdagens pris.

Samtidig er prisen den laveste som er notert på Øst- og Vestlandet siden 10. juli i år. I Sørvest (prisområde NO2) må man tilbake til juni for å finne sist prisene var lavere.

Prisen på strøm søndag er tilbake på samme nivå som for et år siden. Lørdag 18. september i fjor kostet en kilowattime 1,13 kroner.

Sjekk hvor mye en dusj koster i VGs strømspesial.

– Skyldes kraftig vind i Europa

Sondre Tønder Heggheim, kraftanalytiker i StormGeo Nena, sier til Aftenposten at prisfallet skyldes kraftig vind i Europa.

– Det er veldig mye vind i blant annet Tyskland, England og Danmark. Der er det lavere priser enn her. Det gjør at de eksporterer mer strøm til Sør-Norge og drar ned prisene, sier han.

De tre landene har bygget ut mye vindkraft. Kraftanalytikeren understreker at dette er i samspill med søndagsforbruk, som vanligvis er lavere.

Til tross for prisfallet er strømmen fortsatt dyrere enn normalt på denne tiden av året, dersom man ser bort i fra fjoråret da prisene gradvis steg utover høsten.

Mellom 2018 og 2020 lå snittprisen i september på mellom 10 og 45 øre, viser historiske data hos Nord Pool. I september i fjor lå månedsprisen på 1,08 kroner.

Fortsatt billigst i nord

Prisene er fortsatt desidert rimeligere i den nordlige delen av Norge på søndag.

I Midt-Norge lander prisen i snitt på 29 øre per kilowattime i løpet av søndagen.

Nord-Norge er fortsatt billigst, hvor en kilowattime koster 21 øre i snitt.

SV krever ny strømstøtte

SV mener det trengs en mer omfordelende strømstøtteordning til husholdningene, og den bør helst lanseres allerede under det ekstra stortingsmøtet til uka.

– Regjeringen er forpliktet til å forhandle med oss om dette. Det haster nå å få på plass en mer rettferdig strømstøtteordning. Strømprisene er skyhøye, og vi ser at det er de med lavest inntekt som sliter aller mest, sier SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken til VG.

Bakgrunnen er blant annet Statistisk sentralbyrås (SSB) evaluering av strømstøtteordningen, som viser at det er de med høyest inntekt som har fått utbetalt mest strømstøtte. Imens har støtten hatt mest betydning for de som tjener minst, men den har samtidig ikke virket omfordelende.

Haltbrekken mener regjeringen bør lansere sitt forslag til dette allerede under det ekstra strømmøtet til Stortinget neste uke, ikke i forbindelse med statsbudsjettet.