Kilder til E24: Direkte strømstøtte til bedriftene