• Her i Markensgate 45 i Kristiansand har G Travel hovedkontor og driver reisebyråvirksomhet. At noen seksjoner av bygget ble brukt av Finn Vetle Hansen til å kjøpe ut hans to søsken fra eierskap i G Travel-systemet, inngår som del av disputten mellom ham og Arne Mikalsen i Farsund-selskapet Venturos. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Venturos og reisebyråeier i millionkrangel

Venturos AS i Farsund lånte sju millioner kroner til et av selskapene bak G Travel, reisebyråkonsern eid av kristiansanderen Finn Vetle Hansen. Meningen var å bli aksjonær i G Travel. Aksjer ble det ikke, og i tillegg strid om pantesikkerhet. Nå er to involverte selskaper konkurs og Venturos har tapsført lånet.