Det vanskeligste punktet i lærerstreiken er KS-kravet om at lærerne skal ha mer «bundet tid», det vil si at de må være på skolen og ikke for eksempel rette elevoppgaver hjemme. En undersøkelse EU-kommisjonen har gjort i europeiske skoler viser at norske lærere allerede ligger i Europa-toppen når det gjelder bundet arbeidstid.

2208WEBBENarbeidstid-W1ghPQ6kql.jpg

I to tredjedeler av EUs medlemsland har ikke lærerne bundet arbeidstid ut over undervisningstimene. Resten av tiden kan de disponere selv. I Sverige og England er lærerne på videregående skoler forpliktet til å være 31 og 32 timer på skolen, omtrent som norske kolleger.

Les også: KS og lærerne snakker sammen

For Utdanningsforbundet er undersøkelsen godt nytt under streiken. Den gjør det lettere å spørre om hva motparten egentlig bygger kravet sitt på.

Les hele undersøkelsen her

— Det vanlige i arbeidslivet er at det blir mer fleksibilitet. Denne undersøkelsen viser at skolene rundt i Europa også er mer «moderne» og viser lærerne tillit. Men det er stikk motsatt vei av det vi opplever at KS ønsker, sier nestleder Steffen Handal.

Han sier at lærerne streiker for å få en arbeidstid som tidvis kan være mer belastende, men som gjør at de kan gjøre en bedre jobb for elevene, når elevene trenger dem.

— Nå snakkes det mye om tidstyvene, jeg tror at større mulighet til å disponere egen tid kan gjøre det mulig for lærerne å fange dem.

Binder enda mer

På Haugerud ungdomsskole i Oslo har lærere og ledelse blitt enige om en lokal avtale der lærerne er 35 timer i uken på skolen - fire timer mer enn den nasjonale avtalen tilsier. Med andre ord helt i utakt med resten av Europa

Se også: Åtte spørsmål og svar om lærerstreiken

— Jeg trives veldig godt med denne modellen. For meg er dette en fornuftig måte å jobbe på, og jeg ønsker å ha så mye bundet på skolen, sier Charlotte Vår Evang, lærer på 10. trinn.

Rektor Trond Nilsen råder andre skoler til å ta etter Haugerud.

— Rektor bør ha styringsrett opp til 35 timer. Jeg registrerer at noen rektorer ikke ønsker mer arbeidstid å ha styringsrett over,men hvis du som rektor ikke ønsker deg denne retten, bør du finne deg en annen jobb, sier den frittalende rektoren.

Kom til i kritisk periode

På Haugerud kom avtalen om mer arbeidstid på skolen i stand for tre år siden i en kritisk periode med mye problematferd blant elevene. Etter dette er ordningen blitt forlenget år for år etter flertall i avstemninger blant personalet.

Lærere og ledelse er enige om at mer tid på skolen har vært avgjørende for å bygge en samarbeidskultur blant lærerne og bli mer tilgjengelige for elevene.

— Hvis du skal få lærere til å ønske å samarbeide og bruke mer tid på skolen, er det derimot helt avgjørende at tiden på skolen faktisk gir deg mindre arbeid hjemme, sier Silje Kjellevold, lærer på 8. trinn. Når vi opplever at ledelsen legger til rette for effektivt arbeid, blir vi som lærere positive til å bruke tid sammen.

Utdanningsforbundets nestleder ser ingen motsetning mellom det medlemmene på Haugenstua gjør frivillig og streiken mot mer bundet tid.

— Tvert i mot. Hele vårt profesjonsetiske prosjekt er fundert på at lærere skal bryne seg på hverandre. Men samtidig jobber vi mot tvangen, den kan stå i veien for samarbeid.