Sakene mot tre personer som var siktet i saken, er henlagt.

Ordføreren i Nittedal var involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende hadde interesser og eierskap. Det gjelder blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde.

Tiltalen bygger på at den næringsdrivende har sørget for overføring av 125.000 kroner til et selskap deleid av ordføreren. Overføringen fant sted i november 2013.

– Økokrim mener pengeoverføringen var uforenlig med ordførervervet og at det er tale om en utilbørlig fordel som rammes av straffelovens korrupsjonsbestemmelser, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Esben Kyhring i en pressemelding.

– I hvilken sammenheng skal ordføreren ha fått disse pengene?

– Akkurat i hvilken sammenheng ønsker jeg ikke å kommentere nærmere nå, utover at vi mener at det er overført en sum til dette selskapet. Og da at vi mener det kan knyttes til ordførerens verv og den involveringen som hun hadde, sier Kyhring til VG.

– Etterforskningen har pågått i snart ett år. Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Jeg vil mene at det ikke har tatt lang tid når man tar i betraktning sakens art. Det er flere forhold vi har måttet belyse, ikke minst prosessene rundt byggesaken, det har vært gjennomført ransaking, omfattende beslag og vi har gjennomført en stor mengde avhør, sier førstestatsadvokaten til VG.

ADVOKAT: Hilde Thorkildsens advokat Geir Lippestad. Foto: MATTIS SANDBLAD

– Tydelig på at hun ikke har gjort noe galt

Geir Lippestad er advokat for Thorkildsen, som har vært sykmeldt siden februar. Han sier til NTB at hun er overrasket over tiltalen.

– Hun er veldig tydelig på at hun ikke har gjort noe galt, og hun har samarbeidet med politiet hele tiden, sier Lippestad.

Advokat for den tiltalte næringslivsmannen er Ole Petter Drevland.

– Min klient nekter straffskyld og er forferdet over at det er tatt ut tiltale. Han så ikke det komme, sier Drevland til VG.

Siktelsen mot en annen mann er frafalt.

– Det er som forventet for vår del, sier advokat Odd Ivar Grøn.

– Min klient synes godt avgjørelsen kunne ha kommet tidligere, legger han til.

Lang etterforskning

Det var i juni det ble kjent at Nittedals ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) og tre andre var siktet for grov korrupsjon i forbindelse med en stor byggesak i kommunen. Alle stilte seg uforstående til siktelsene.

Kommunen ble tipset om forholdene som er under etterforskning i september i fjor.

Den økonomiske forbindelsen mellom den næringsdrivende og ordføreren var ifølge tiltalen også i strid med etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nittedal kommune.

Ordføreren skal heller ikke ha informert kommunen om forbindelsen eller tatt opp spørsmål om hvorvidt relasjonen til den næringsdrivende kunne ha betydning for sin egen habilitet, skriver Økokrim.

– Vi mener manglende åpenhet rundt denne økonomiske koblingen underbygger at dette er forhold som rammes av korrupsjonsbestemmelser i straffeloven, sier Kyhring til VG.

Førstestatsadvokaten ønsker ikke å kommentere hva som er deres sterkeste bevis i saken.

– Det blir et tema for domstolsbehandlingen. Vi har vurdert summen av bevis og mener de gir grunnlag for tiltale, sier han.

– Sjokk

Arbeiderpartiet lokalt har fulgt prosessen tett.

– Vi må få summet oss etter dette sjokket som kom i dag. Og vi tenker på hvordan vi kan støtte Hilde i den rettsprosessen hun skal inn i, slik at denne saken blir avklart en gang for alle, sier gruppeleder i kommunestyret Hanne Børrestuen til VG.

Det lokale partilaget har hatt møter i dag for å informere styret og folkevalgte. Thorkildsen gikk ut i sykemelding på starten av året. Hun er fortsatt sykmeldt fra ordfører-jobben.

- Vi hadde sett fram til å få henne tilbake som ordfører i Nittedal, men nå kan ting bli annerledes. Det vil ihvertfall ta mye lengre tid, sier Børrestuen.

– Vi synes etterforskningen har tatt veldig lang tid. Slik vi kjenner Hilde har vi hele tiden tenkt at det ikke er noe hold i denne saken og vi er veldig overrasket over tiltalen fra Økokrim i dag, sier Børrestuen.

Har du tips i saken? Kontakt VGs journalister her.

Stort byggeprosjekt

Det har vært mye strid mellom kommunen og fylkeskommunen om utbyggingen som er sentral i Økokrims etterforskning.

Dokumenter VG har fått innsyn i, viser at kommunen allerede i 2009 fikk forslag om å bygge ut det aktuelle området. I området er både kulturminner og turstier. Særlig den lange avstanden til kollektivtransport har fått kritikk fra Fylkesmannen.

Både Thorkildsen og tidligere ordførere fra flere partier har vært i forhandlinger med fylkeskommunen for å få gjennomslag for planene.

– Det er helt vanlig saksbehandling at ordføreren har dialogen med Fylkesmannen i slike saker, har Lippestad uttalt til VG om Thorkildsens rolle i saksbehandlingen.

Har har tidligere sagt at klienten stiller seg uforstående til anklagene og at hun forventer at saken blir henlagt.