– Vi ser et marked for offshore vind som bare er i startgropa

foto