– Arbeiderpartiet mener at Stortinget må ta stilling til representantskapets tilsynsrapport, er Tajiks klare beskjed.

Hun er Aps finanspolitiske talsperson og saksordfører for Tangen-saken i finanskomiteen.

– Jeg vil minne om at det er Stortinget som er lovgiver og ansvarlig for kontroll av Norges Bank, og at vi har et selvstendig ansvar for å ta stilling til den kritikken som har fremkommet til ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen, sier hun til NTB.

– Det er ikke nok å etterspørre hva alle andre mener om kritikken, og deretter slå hendene ut i været og si at dette var vanskelig, slik Fremskrittspartiet ser ut til å gjøre nå.

– Ikke brutt loven

Bakteppet for Frps forslag om å sende saken i retur er Finansdepartementets konklusjon om at sentralbanksjefen ikke brøt sentralbankloven i Tangen-prosessen.

I stortingshøringen sist mandag åpnet representantskapets leder Julie Brodtkorb for et slikt lovbrudd.

– Vår innstilling er at gitt situasjonen og med de nyeste opplysningene, som har gjort en kompleks sak enda mer komplisert, bør saken sendes tilbake til representantskapet for en ny behandling der, sier Frps finanspolitiker Sivert Bjørnstad til NTB.

Hvis Frp og regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre vil sende rapporten i retur, er det flertall for dette. Men Bjørnstad understreker at han håper på bred tilslutning til forslaget når han tar opp saken i komiteen på et møte fredag.

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) ønsket torsdag ikke å kommentere Frp-utspillet.

Tiltrer 1. september

Finanskomiteen har frist til 21. august med å avgi sin innstilling. Men hvis saken blir sendt tilbake, vil den ikke kunne avsluttes i Stortinget før Tangen tiltrer som oljefondets nye sjef 1. september.

Heller ikke SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski har sans for Frp-forslaget.

– Min første holdning er at dette ikke er så veldig aktuelt. Vi kan ikke drive og behandle dette etter at Tangen har tiltrådt. Det er poenget slik vi setter opp prosessen nå, sier hun til NTB.

Kaski har bedt finansministeren gripe inn og sørge for at Tangen ikke tiltrer som oljefondssjef.

Ako-eierskap

Representantskapet, som er Norges Banks kontrollorgan, kommer i sin rapport til Stortinget med en rekke kritiske innvendinger til prosessen rundt ansettelsen av Tangen.

Brodtkorb åpnet i høringen for at sentralbanksjef Øystein Olsen kan ha brutt sentralbankloven ved å ikke informere departementet om at Tangen også som oljefondssjef skulle få fortsette som hovedeier i Ako-systemet.

Men i et skriftlig svar til Stortinget skriver Finansdepartementet:

«Departementets vurdering er dermed at Norges Bank i sakens anledning ikke har brutt sentralbankloven», heter det.

Motbør internt

Brodtkorb har møtt motbør internt i representantskapet for påstanden om mulig brudd på sentralbankloven.

I et innlegg i DN tirsdag skrev Morten Søberg i representantskapet at påstanden kom som en overraskelse, og at han er ubekvem med å bli tolket som at han stiller seg bak anklagen.

Fire andre medlemmer av representantskapet stilte seg imidlertid bak Brodtkorbs redegjørelse, ifølge DN.

Sentralbanksjefen erkjente i høringen at han ikke opplyste departementet om Tangens fortsatte Ako-eierskap, men avviste å ha brutt loven.