• FOTO: Torstein Øen

– Kommunene må ha flertall

– Kommunene må ha flertall i et eventuelt fusjonert konsern, og sammenslåingen må gi dem en økonomisk gevinst.