• Vant arvestrid med forsikring

  • Testament hindrer arvestrid

Dermed går aksjer for over 100 millioner kroner til Schrøders opprinnelige arvinger, skriver NTB.

Det var i slutten av januar 2007 at den kreftsyke skipsrederen leide inn advokat Wilfred Rhode Garder til å bistå med juridiske oppdrag. Skipsrederen hadde overført to tredeler av sin formue til sine barn, men ønsket å gjøre dette om.

Overførte formuen til advokaten

Kort tid etter han fikk oppdraget, sto Rhode Garder som eier av aksjene som i flere medier har blitt anslått til over 100 millioner kroner.

Advokaten har hevdet at han bare gjorde som skipsrederen ba om på dødsleiet. I Oslo tingrett fikk han medhold i denne påstanden, men kjennelsen ble omgjort av lagmannsretten. Nå har Høyesterett satt et endelig punktum i arvestriden .

Avvisningen av anken innebærer at Borgarting lagmannsretts dom fra 4. mars i år blir stående. Lagmannsretten besluttet at skipsrederens advokat må overføre aksjene til skipsrederens barn, Ole Kristian Schrøder og Anne Aarheim.

— Stor belastning

— Saken har vært en stor belastning for hele familien, og de føler alle nå en utrolig lettelse, sier advokat Morten Steenstrup som har representert Ole Kristian Schrøder og Anne Aarheim.

Høyesteretts ankeutvalg har også gitt de opprinnelige arvingene medhold i at lagmannsretten tilkjente dem for lavt beløp i sakskostnader.

"Borgarting lagmannsretts dom og kjennelse, som nå er rettskraftig avgjort ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, sender et tydelig signal om at en slik fremferd fra en advokat som Wilfred Rohde Garder har vist i denne saken, ikke aksepteres.

Saken bør føre til en diskusjon om det skal innføres et eksplitt påbud i de advokatetiske regler og i advokatforskriften, som pålegger en advokat å fratre hvis en klient vil gi gaver til advokaten", skriver Steenstrup i en kommentar til dommen.

Wilfred Rohde Garders advokat Kåre Moljord sier til Aftenposten.no ønsker ikke å kommentere høyesteretts avgjørelse utover at de har tatt avgjørelsen til etterretning.