Rekordresultater for flere campingplasser

Koronarestriksjoner og nordmenn som ferierte i hjemlandet var god butikk for de største campingplassene i regionen. 2021-regnskapene viser rekordomsetning og rekordresultat for de største aktørene i regionen.