– Vi har ufattelig dårlig tid på oss til å redde verden fra fattigdom og klimakrise