Høsten er som regel synonymt med et svakere boligmarked. Oktober ble intet unntak.

Eiendom Norges ferske tall viser at prisen på bruktboliger falt med 0,4 prosent gjennom måneden.

Justert for sesongvariasjoner var utviklingen opp 0,2 prosent. Dette tallet viser hvor avvikende utviklingen er i forhold til andre oktobermåneder.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i oktober enn det som er normalt for måneden, og de fleste områder i landet hadde en sterk utvikling. Unntakene var Stavanger og Kristiansand hvor utviklingen var svakere enn normalt, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Tror på 6 prosent for året

Boligprisene er nå 7 prosent høyere enn for ett år siden.

Henning Lauridsen sier til E24 at deres tidligere estimat, med en prisvekst for 2021 på 7,5 prosent, er jekket noe ned.

– Nå venter vi at året ender på omtrent 6 prosent. Vi tror at vi nå er inne i et helt vanlig konjunkturforløp, som betyr at vi får en svakt nedadgående prisutvikling frem til nyttår og at prisene vil begynne å stige etter årsskiftet.

Han forventer at de neste månedene vil gi et prisfall mellom 0,3 og 0,6 prosent. Også flere andre eksperter forventer nå at boligtoppen er nådd for denne gang.

Oslo blant de svakeste

I Oslo falt prisene 0,6 prosent, ned 0,1 prosent sesongkorrigert. Etter fjorårets kraftige oppgang har verdien på bruktboliger i hovedstaden nå falt syv av de siste åtte månedene.

– I 2020 hadde Oslo den sterkeste boligprisveksten i Norge. I 2021 ligger hovedstaden an til å få den svakeste prisveksten av de store byene i Norge, kommenterer Lauridsen.

Lauridsen kommenter er at den mer moderate utviklingen i hovedstaden må sees i sammenheng med at boligprisene her er svært høye. Gjennomsnittprisen for en bolig i Oslo er i oktober om lag 2 millioner høyere enn i både Trondheim, Bergen og Stavanger.

Prisene i Oslo er nå 5,5 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

Lavere aktivitet

Aktiviteten i boligmarkedet har falt betydelig etter det spesielle fjoråret.

Det ble solgt 13,6 prosent færre boliger i oktober i år sammenlignet med samme måned i 2020.

– Dette må sees i sammenheng med at høsten i fjor bar preg av gjeninnhentingen i boligmarkedet etter det skarpe fallet i boligpriser og omsetning i forbindelse med utbruddet av coronapandemien. Så langt i år har det aldri vært lagt ut eller solgt så mange bruktboliger i Norge, sier Lauridsen.

Det tar omtrent en måneds tid å få solgt bolig i Norge i dag.