– Det er bra at bedrifter tenker kreativt rundt hvordan de kan få ned sykefraværet. En bonus for tilstrekkelig oppmøte er et godt incentiv. Jeg ser virkelig ikke hvordan SV kan mene at dette er et problem, sier Anne Molberg til E24.

Hun er stortingsrepresentant for Høyre og medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Ansatte i Tess har gjennom flere år fått skrelt sine bonusutbetalinger med 1.500 kroner ved én dags sykefravær. Og de er ikke alene om det. Også sengetøy-storkjeden Jysk har gitt sykmeldte ansatte bonustrekk.

Ordningene har møtt kritikk fra flere hold:

Hodejeger Trine Larsen kaller det «veldig lite i tiden» og et brudd med det tillitsbaserte norske arbeidslivet. LO Handel og Kontor kaller det «diskriminerende» overfor gravide og andre fraværsutsatte ansattgrupper.

Og SVs nestleder Kirsti Bergstø sier det er «alvorlig at ansatte som er syke blir straffet for det økonomisk». Hun har nå bedt arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) klargjøre om slike bonustrekk er lov – og i så fall om regjeringen vil vurdere en lovinnstramming.

– En tap-tap situasjon

Molberg mener det er helt feil vei å gå.

– Dersom SV får viljen sin, altså at man forbyr bedrifter å finne løsninger på sykefravær, betyr jo det at bedriften vil fjerne bonusordningen. Da går man fra at alle som møter opp får en ekstra bonus, til at ingen får noe som helst. En tap-tap situasjon, sier Høyre-politikeren.

– Norge har et høyt sykefravær, og vi diskuterer hele tiden hva vi kan gjøre for å redusere dette. Her har vi eksempler på private bedrifter som tar utfordringen, og kommer med nye løsninger for å få ned sykefraværet. De hadde neppe utbetalt denne bonusen dersom det ikke økte tilstedeværelsen på jobb.

Faktisk.no har tidligere funnet hold i påstander om at Norge har verdens høyeste sykefravær.

Advokat Nicolay Skarning i Kvale. Foto: Kvale

Tess har nå valgt å avskaffe sin omstridte «tilstedebonus», selv om ledelsen i et intern skriv kalte den «et vellykket virkemiddel for å få ned sykefraværet». Flere ansatte har opplevd bonusen som problematisk, ifølge tre personer som jobber der. Den har resultert i at folk «føler de må møte på jobb selv om de er syke», sier en av dem til E24.

Molberg sier avtalefriheten må stå sterkt i det norske arbeidslivet, og advarer mot «overregulering».

– Ser du poenget til kritikerne som frykter folk møter på jobb selv om de er syke?

– Dersom det er snakk om smittefare, er det selvsagt viktig at arbeidsgivere tilrettelegger for hjemmekontor. Og de som jobber hjemmefra bør også få bonus, svarer Høyre-politikeren.

Molberg ser ingen store problemer med å beholde slike bonuser under coronapandemien, så lenge bedriftene gir ansatte tydelige føringer om å ikke møte på jobb ved mistanke om smitte.

– Så er det selvsagt også grenser for hvor store slike bonuser kan være, før det kan få uheldige utslag.

Ekspert: Som regel lovlig

Molberg, som i likhet med arbeidsministeren fra Ap er utdannet jurist, sier det er naturlig at Hadia Tajik ser på diskrimineringslovgivningen når hun skal svare SV om lovligheten av slike bonusordninger.

– Men jeg tviler på at slike bonuser vil falle inn under diskrimineringsforbudet. Her får alle lønnen de skal ha, og det er jo helt normalt å ha bonusordninger på toppen basert på ulike måltall.

– Å forby dem er et stort inngrep i bedriftenes virksomhet. Når det i tillegg kan bidra til å få ned sykefraværet og øke utbetalingene til ansatte, er dette bare positivt, sier Molberg.

Hun får følge av Nicolay Skarning, som er advokat i Kvale med har arbeidsrett som spesialfelt.

– I de fleste tilfeller vil en slik oppmøtebonus være lovlig, sier han til E24.

– Men det er noen forutsetninger: Oppmøtebonusen bør da likebehandle alt fravær, den bør komme i tillegg til en lønn som allerede er tilfredsstillende, og den må ikke utgjøre en stor del av ansattes totale kompensasjon. For da vil sykdomsutsatte grupper komme dårlig ut økonomisk, og det kan reises spørsmål om diskriminering av for eksempel kronisk syke og gravide, sier Skarning.

Den erfarne arbeidsrettsadvokaten mener selv at oppmøte-incentiver kan være positivt.

– Norge har blant de høyeste sykefraværene i Europa. Å honorere de som møter til arbeid ekstra, kan da være fornuftig for å få ned sykefraværet.