Dette bildet av den nedskalerte Starfish-merden ble tatt ved Hidra i mars i år. Nå forberedes uttesting av en fullskalaversjon av denne Nekkar-løsningen. Herren som beveger seg oppå merden er Øystein Moseid. Dette bildet av den nedskalerte Starfish-merden ble tatt ved Hidra i mars i år. Nå forberedes uttesting av en fullskalaversjon av denne Nekkar-løsningen. Herren som beveger seg oppå merden er Øystein Moseid. Foto: Kjartan Bjelland (arkiv)

Kraftig vekst for Nekkar