KRISTIANSAND: Takket være en forretningsidé brødrene Jon og Kjetil Refsnes fikk for mange år siden, trenger ikke Basols kunder å frykte verken Arbeidstilsynet eller Klima— og forurensningsdirektoratet.

— En gang i tiden solgte vi tradisjonelle kjemiske løsninger som vaskemidler, avfettingsprodukter og malingfjernere, men fikk innimellom høre fra kundene at de hadde fått problemer med lekkasjer på grunn av skader de hadde påført for eksempel fat. Vi leverte jo bare den kjemiske løsningen, og hadde sånn sett ikke ansvar for hva som skjedde når kunden hadde betalt og tatt med seg varene, men vi så at det var et tilbakevendende problem, sier Kjetil Refsnes, daglig leder i Basol Norge AS.

Slik oppsto tanken om å tilby mer enn bare kjemi. En tanke som i dag har vokst til å danne essensen i Basols virksomhet. De begynte å tilby løsninger for sikker oppbevaring av produktene, og utviklet etter hvert stor kompetanse på området.

Myndighetenes stadig strengere krav til oppbevaring og håndtering av miljøskadelige produkter, ble med tiden et stort konkurransefortrinn for Basol.

Økt ansvar

— Tidligere slapp bedriftene lettere unna hvis de ikke fulgte forskriftene, for de kunne – ofte med rette – si at de ikke visste om kravene. Men med tiden har ansvaret for sikkerhet og risikovurdering blitt overført til bedriftene selv, sier Refsnes.

GODT MILJØ: Fagansvarlig Arild Wolles får seg en god latter på lageret. Foto: Sven Arthur Ljosland

Dette har Basol, hvor fagkunnskapen i årenes løp har blitt betydelig, dratt nytte av.— Bedriftene må nå selv gjøre sikkerhets- og risikovurdering av bedriften sin, de må selv forebygge søl og spill og skader på personell. Bare det å flytte et oljefat innebærer kunnskap om behandlingsmetoder og utstyr, og det krever en del å holde seg oppdatert i forhold til hvilke krav som til enhver tid gjelder. Gjør de ikke jobben, kan det vanke saftige bøter. Nå kan vi i stedet hjelpe kunden med en god løsning for oppbevaring og forebygging, sier Refsnes.

Totalløsninger

— Myndighetenes forlengede arm, så å si?

— Nettopp, det er akkurat hva vi selv pleier å si! sier fagansvarlig Arild Wolles, åpenbart fornøyd med at denne ideen får gehør også utenfor selskapets lokaler i Skibåsen 40. Totalløsningene Basol tilbyr er de alene om på Sørlandet, og noe de får gode tilbakemeldinger på fra kundene.

— Vi kan besøke bedriftene som handler hos oss og foreta en risikovurdering. I etterkant utarbeider vi en rapport med forslag til forbedringer i henhold til myndighetenes krav. De fleste følger anbefalingene, og kjøper både produktene og kunnskapen vår, sier Refsnes.

Alt på én plass

Han sier at Basol i stor grad markedsfører seg som en totalleverandør, og med et bredt spekter av produkter skal det visstnok heller ikke være nødvendig å gå til flere leverandører.

— Jeg besøkte nettopp en bonde i Grimstad som vanligvis handler litt her og litt der. Da han forsto at han kunne få det meste på ett sted, ble han mildt sagt fornøyd. Jeg tror han så for seg hvor mye tid han kunne spare, sier økonomiansvarlig Jorunn Fiskaa, og ramser opp smøreolje, diesel, fyringsolje, desinfiserende vaskemidler, såper og papirløsninger som noen av produktene en bonde bruker i arbeidshverdagen.

Mini-klynge på tunet

De fire bedriftene med adresse Skibåsen 38 og 40, danner en av de mindre næringsklyngene i landsdelen. Og synergieffekt får de, små forhold til tross.

— Vi ser ofte at de står på andre siden av tunet og peker kundene i retning av oss, sier daglig leder i Basol Norge, Kjetil Refsnes.

Foruten hans firma, består klyngen av Slettebøe, Sveisehuset og Kwintett, bedrifter som helt bevisst har fått naboskap på toppen av Skibåsen.

— Vi utfyller hverandre på en fin måte. Tanken er at det du ikke får hos den ene, skal du få hos naboene. Du skal ikke behøve å gå langt for å få tak i det du trenger, sier Refsnes.

Han legger til at klyngen har fått navnet WorkShop Sør, og omsetter for en kvart milliard kroner årlig.