Det viser tall TNS Gallup presenterte tirsdag.

Av tallene kommer det fram at Fædrelandsvennen har en vekst på 37 prosent hva gjelder lesing på mobil. På nettavisen er veksten to prosent.

Papiravisen har falt med sju prosent siden i fjor.

Fædrelandsvennen holder stand

— Vi har gode tall på mobil og nett, og en forventet tilbakegang på papir, sier sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen.

Ved tidligere målinger mener Ljøstad at det ikke har vært et godt sammenligningsgrunnlag, ettersom man har sammenlignet perioder med abonnementsmodellen, som ble lansert i 2012, med perioder uten.

Fædrelandsvennens samlede dekning på mobil, nett og papir, ligger på 117.000, ned fra 125.000 i fjor.

— Det er viktig for oss å ligge rundt 120.000, for å befeste vår rekkevidde og posisjon. Vi holder bra stand, og jeg er overbevist om at den digitale veksten bare vil fortsette, sier sjefredaktøren.

- Trenden fortsetter

De aller fleste avisene i Agder opplever fall i lesing på papir. Størst fall har Lillesands-Posten som går 20 prosent ned, fulgt av Agderposten og Lindesnes Avis med sine 12,5 prosent.

— Det er jo sånn at trenden vi har sett tidligere fortsetter. Vi opplever en svak økning på digitale plattformer, og det er gledelig. Det er der vi må jobbe mer aktivt for å få opp lesertallene, sier sjefredaktør Morten Rød i Agderposten.

Agderposten hadde en økning på nett på cirka fire prosent.

I desember i fjor innførte også Agderposten brukerbetaling på nett. Rød sier det grepet i seg selv har vært vellykket med tanke på antall abonnenter som har kommet til, men at man må vente et år for å få et sammenligningsgrunnlag på lesertall.

— Det vi ser er at bruken av mobil er eksplosiv, og vi ser med spenning på mot neste måling, sier Rød, som mener lesertallene som ble presentert var omtrent som forventet.

Vennesla Tidende øker på papir

NRK Sørlandet opplever som de fleste andre økning på nett. Deres nettsider har gått fra å bli lest av 17.000 daglig i fjor til 23.000 i år.

— Vi er glade for den veksten, men samtidig skulle vi ønske vi nådde ut til enda flere. Vi ser at nettet blir viktigere og viktigere som nyhetskilde for folk, og da vil vi vise folk at vi har mye godt stoff der også, sier distriktssjef Anders Sårheim i NRK Sørlandet.

Vennesla Tidende opplever en vekst på 14 prosent på papir, noe som er ganske unikt i dagens avismarked.

— Det er en gledelig utvikling. Det har vist seg lokalavisen står i en særstilling og mister opplag mye senere enn regionaviser. Vi lager ultralokale nyheter, og det har vist seg å holde stand, sier ansvarlig redaktør Christopher Johansen i Vennesla Tidende.

På landsbasis kan papir- og nettavisene for første gang vise til like stor dekning. Mye takket være kraftig fall for mange papiraviser.