Slik ser det ut, rommet hos Norges Bank der de norske oljemilliardenepå bok forvaltes. Foto: Tom A. Kolstad (arkivbilde)

— Det er en fin dag og en fin dag å presentere årsresultat for Oljefondet. I 2012 leverte Oljefondet det nest beste resultatet i fondets historie, sier sentralbanksjef Øystein Olsen under pressekonferansen hvor tallene for hele 2012 ble lagt frem.

Han forteller at avkastningen for Statens pensjonsfond utland (populært kalt Oljefondet) var på 13,4 prosent i fjor, tilsvarende 447 milliarder kroner. Det beste resultatet sto aksjeinvesteringene for.

— Fondets gode resultat var i stor grad drevet av aksjemarkedet, sier fondets sjef Yngve Slyngstad.

Avkastningen i aksjeporteføljen isolert var på 18 prosent. Oppgangen i aksjemarkedene var sterkest i Europa. En oversikt over Oljefondets ulike plasseringer finner du på aftenposten.no/oljefondet.

— For å redusere den langsiktige risikoen for fondet er investeringene spredt over flere markeder og land, forteller Øystein Olsen.

Sterk innspurt på året

Alle verdens store aksjemarkeder steg markert i løpet av året 2012. — Avkastningen var særlig høy andre halvår, og kan blant annet knyttes til tiltak fra den europeiske sentralbanken som ble annonsert i juli, ifølge Slyngstad.

Blant annet vises det til uttalelsene til sjef for den europeiske sentralbanken, Mario Draghi, som i fjor sommer uttalte at sentralbanken ville gjøre det som trengtes for å hindre at euroen raknet.

Verdt 4060 milliarder

Ved utgangen av 2012 var verdien av fondet 3816 milliarder kroner, opp fra 3312 milliarder ett år tidligere. Tilførselen gjennom året var 276 milliarder kroner, mens avkastningen utgjorde 447 milliarder. En sterkere kronekurs trakk verdien av fondet ned med 220 milliarder.

— Markedsverdien av fondet har nå passert 4000 milliarder kroner, sier Slyngstad.

I dag, 8. mars, er fondets verdi på rundt 4060 milliarder kroner, ifølge fondets hjemmeside.

Oljefondet har også foretatt endringer i investeringsstrategien i 2012. — Strategiendringen er den største siden fondets aksjeandel ble økt til 60 prosent. Det går ut på at vi investerer mer i fremvoksende land og investerer mer i valuta utenfor Europa, sier Slyngstad.

Investerer i eiendom

Oljefondet har også gått inn i eiendom og senest i februar i år ble det kjent at fondet hadde kjøpt sine første eiendommer i USA. Fondet betalte 600 millioner dollar, tilsvarende om lag 3,3 milliarder kroner, for eiendommene. De ligger i New York City, Washington D.C. og Boston.

Så sent som ved årsskiftet endret Finansdepartementet fondets retningslinjer slik at det kunne investere i eiendom utenfor Europa.

Fra før hadde fondet kjøpt eiendommer i Paris og London, blant annet i fasjonable Regent Street i London.

Avkastningen på eiendomsinvesteringene var 5,8 prosent i fjor. Fondet har nå rundt 1 prosent av porteføljen investert i eiendom, men har mulighet til å gå opp til 5 prosent.

— Vi har fortsatt en lang vei å gå, sier Slyngstad under pressekonferansen.