AGDER: Boligprisene i Norge steg med 0,7 prosent fra januar til februar. Korrigert for sesongvariasjoner var økningen 0,5 prosent. Det fremgår av Eiendomsmeglerbransjens prisstatistikk for februar, som ble offentliggjort fredag.

På landsbasis er prisene nå 8,5 prosent høyere enn for 12 måneder siden. For én måned siden, da statistikken for januar ble lagt fram, var også boligprisene 8,5 prosent høyere enn ett år før.

Agder utmerker seg fortsatt ved å ha landets tregeste boligmarked. I februar var gjennomsnittlig formidlingstid på Sørlandet 63 dager, mot et landssnitt på 29 dager.

For en måned siden var tallet for Sørlandet 66 dager.

I Kristiansand steg prisene for alle typer boliger med 0,3 prosent fra januar til februar. For landsdelen ellers var tilsvarende tall 0,8 prosent.

Ser man kun på selveierleiligheter, var oppgangen 2,1 prosent i Kristiansand, 2,5 prosent på Agder ellers.