Mener Statsforvalteren i Agder er strengere enn i resten av landet