— Dette er det alltid noen som skal lire av seg. Det finnes selvfølgelig ikke fnugg av bevis for at turnusen er en sikkerhetsrisiko, sier forbundsleder Leif Sande i fagforeningen Industri Energi.

- Ikke risiko

Sande sikter til de siste dagers debatt i Fædrelandsvennen. Onsdag sa eierne av to rigger som ligger i Kristiansand, Haven og Cosl Rigma, at den norske 2-4-turnusordningen er for dyr for internasjonale konkurranse.

Dagen etter fulgte Node-lederen opp med at den i tillegg var en sikkerhetsrisiko.

Dette er det alltid noen som skal lire av seg

— Det finnes sjøfolk som går tre måneder på og er hjemme i tre måneder. Da blir risikoen aldri nevnt. Dette er det aldri funnet noen sammenheng på, sier Leif Sande.

- Nordmenn er dyre

Sande erkjenner at norsk arbeidskraft er dyr, rundt 50 prosent dyrere enn engelsk arbeidskraft i England.

— Men dette gjelder ikke bare de som jobber i Nordsjøen. Det er et generelt for det norske lønnsnivået, også på land. I Nordsjøen jobber de 1460 timer i året. Det er nøyaktig det samme som andre industribedrifter som har døgnkontinuerlig skift, sier Leif Sande.

— De som eier riggene, sier at det er for dyrt til å konkurrere internasjonalt?

— Dette gjelder på norsk sokkel. Utlendinger som jobber på norsk sokkel, må også forholde seg til dette, svarer forbundslederen.

969.000 i snitt

Ifølge Norsk Rederiforbund er en gjennomsnittslønn for offshorearbeidere på flyttbare innretninger og i plattformboring på norsk sokkel 722.000 i året i grunnlønn eller 969.000 i året om man inkluderer variable tillegg og overtidsbetaling.

Da får vi en overtallighet på 40 prosent, og et ragnarokk av oppsigelser

— Lønningene er som på land pluss 47 prosent ekstra som kompensasjon fordi de er offshore og tilbringer fritiden på jobb, bemerker Sande.

Han mener ikke at det kommer til å være ekstra press mot lønningene og friperiodene nå som oljebransjen opplever en stor nedtur.

I intervjuet med Fædrelandsvennen sa Anne-Grete Ellingsen at nordsjøarbeidere som blir flyttet på land, krever å få fortsette i sin gamle turnus.

— Det er ikke riktig at det er et krav. Turnusen går imot Arbeidsmiljøloven. Likevel har bedrifter etablert en slik ordning i unntakstilfeller, for eksempel når en arbeider bor på en annen kant av landet. Da gjør bedriftene det for å beholde kompetansen, sier Sande.

Så kommer Sande med en bemerkning:

— Hvis vi skulle gå fra to - fire til tre - tre betyr det at årstimetallet øker fra 1460 til 2160. Da får vi en overtallighet på 40 prosent, og et ragnarokk av oppsigelser. Nå som ledigheten øker, er det kanskje ikke det vi ønsker.

Må finne løsning

De fleste ansatte på boligriggen Haven har fått beskjed om at de blir oppsagt. Rundt halvparten får antageligvis ny, midlertidig stilling på dårligere, danske vilkår. Forbundsleder Sande synes ikke det er en grei løsning, men innser at det kanskje er utfallet.

— Hvis selskapet er kommet i en situasjon der det ikke er mer jobb, så spørs det hva alternativet er. Folk er kanskje mer tjent med at det finnes en løsning. Man må gjøre det beste ut av det, sier Sande.