ARENDAL: – Fossekompaniet er en svært fremtidsrettet virksomhet som nå satser offensivt på mulighetene i det grønne skiftet, sier regiondirektør Høye Høyesen i NHO Agder i en pressemelding.

Arendals Fossekompani (AFK) er et børsnotert investeringsselskap fra 1896 som eier bærekraftige energi-, teknologi- og digitaliseringsselskaper i globale vekstmarkeder. I jurybegrunnelsen for tildelingen av prisen skriver NHO Agder blant annet: "Gjennom langsiktig og aktivt eierskap har Arendals Fossekompani styrket og utviklet bedrifter i Norge og 26 andre land. Som et resultat av en rekke suksessrike oppkjøp gjennom de siste 15 årene, har konsernets samlede omsetning økt til nær 5 milliarder kroner. Arendals Fossekompani også vært en viktig bidragsyter for å utvikle regionen, blant annet gjennom investeringer som Bryggebyen og Gullknapp med satsing innen nye områder som droneteknologi. I 2020 har Arendals Fossekompani også stått bak børsnoteringen av Volue – et selskap som samler konsernets fremtidsrettede energikompetanse og bygger en industriell plattform for det grønne skiftet." Konsernsjef Ørjan Svanevik er både glad og stolt over prisen. Den er også en inspirasjon til å videreføre den satsingen Fossekompaniet har lagt grunnlaget for de siste årene, understreker han.

– Vi griper nå de samme mulighetene Sam Eyde så for 100 år siden. Vi har unik tilgang til grønn og fornybar energi. Denne ressursen må vi bruke til å utvikle ny industri og nye arbeidsplasser i årene fremover, sier han.