Theis Theisen er professor emeritus ved Handelshøyskolen ved UiA, Anne Wenche Emblem er førsteamanuensis. Sammen har de dokumentert bomringens innvirkninger på boligprisene. Theis Theisen er professor emeritus ved Handelshøyskolen ved UiA, Anne Wenche Emblem er førsteamanuensis. Sammen har de dokumentert bomringens innvirkninger på boligprisene. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Høyere boligpriser innenfor bomringen