Seabed Solutions fra Gismerøya til Høllen Vest

foto
Dette beistet av en undervanns gravemaskin veier tett på 13 tonn, og det er sågar før en god del utstyr er montert på. Den har allerede gjort en jobb på 3200 meters dyp, og skal kunne klare 4000 meter. Karene som står bak den er f.v. Erik Rostoft, Christian Aas, Jan Ivar Oddene Jensen, Andreas Svanlund og Geir Askvik Haugum. Foto: Rune Øidne Reinertsen