KRISTIANSAND: – I forrige uke var Statens vegvesen og politiet på tilsyn hos seks virksomheter i Kristiansand. På tre av de kontrollerte virksomhetene ble det utført godkjenningspliktig arbeid på kjøretøy, uten at de aktuelle virksomhetene hadde godkjenning til å gjøre slikt arbeid, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Statens vegvesen ser svært alvorlig på slike tilfeller og vi vedtok umiddelbar stans av disse virksomhetene, legger etaten til.

Kontakter bileiere

Det betyr at de ikke kan utføre reparasjonsarbeid på kjøretøy før virksomheten er godkjent som verksted av Statens vegvesen. For å få slik godkjenning må virksomhetene oppfylle en rekke krav til kompetanse hos ansatte, utstyr og lokaler.

– Flere av bilene som var til stede hos de ulovlige virksomhetene må påregnes å bli kalt inn til etterkontroll hos Statens vegvesen i den nærmeste fremtid.

Hos de resterende tre virksomhetene var det ikke klare tegn på godkjenningspliktig arbeid.

– Vi følger opp disse virksomhetene med senere tilsyn, samt at vi rapporterer dem inn til andre statlige etater for registrering og oppfølging, melder Statens vegvesen.

Større makt

Seksjonsleder Einar Eskilt i Statens vegvesen ønsker ikke å si hvilke tre virksomheter som ble stengt i Kristiansand, men at de har tatt et generelt grep mot ulovlige bilverksteder det siste året.

– For ett år siden fikk vi en ny hjemmel i verkstedforskriften som gjør at vi kan gå mer direkte til verks mot de som driver ulovlig. Den er blitt brukt hyppig det siste året, sier Eskilt.

Den nye hjemmelen ble innført i verkstedsforskriftens paragraf 19 i 2020, og som gjør at veivesenet kan stenge verksteder med umiddelbar virkning.

I tilsyn Sør er det blitt stengt fire godkjente verksted og 16 ikke godkjente det siste året.

– Ødelegger konkurransen

– Hva slags inntrykk har dere av bransjen?

– Inntrykket er at det er mange bra aktører i bransjen, men vi jobber målrettet mot avdekke avvik. De som driver ulovlig ødelegger konkurransen ved å tilby billigere reparasjoner for eksempel gjennom ufaglærte. Det er også viktig at kunden velger ikke godkjent kompetanse til bilene sine, sier Eskilt, som oppfordrer bileiere til å sjekke tjenesten «Finn godkjent verksted» på veivesenets sider.

De verkstedene som nå blir «avskiltet» får kort tid på seg til å fikse opp i virksomheten.

Har 3–4 uker på seg

– De får et vedtak om stans og deretter 3–4 uker på å svare. De må da enten legge ned virksomheten eller søke om godkjenning skriftlig. Vi følger opp disse virksomhetene som risikerer anmeldelser og tvangsmulkt dag for dag, sier seksjonslederen.

– Hvordan avdekker dere ulovlige bilverksted?

– Folk er veldige gode til å tipse, både privatpersoner og folk innen bransjen, sier Eskilt.