Pandemien har satt likestillingen tilbake en hel generasjon. Ifølge årets WEF Global Gender Gap rapport må vi nå vente 136 år for å nå målet om likestilling mellom kvinner og menn.

Kvinner tok seg av barnepass

Det har vært et sammenfall av faktorer som har skapt en overdrevent ugunstig situasjon for kvinner på arbeidsmarkedet under pandemien, ifølge Pengefondet IMF og Centre for Economic Policy Research.

To faktorer er mest fremtredende: For det første kvinnenes overrepresentasjon i servicenæringene, som har vært hardt rammet under pandemien.

For det andre har kvinner tatt et større ansvar når det har vært behov for økt tilstedeværelse i hjemmet. Nedstengninger av skoler og barnehager har ført til at flere kvinner enn menn har måttet redusere arbeidstiden for å ta seg av husarbeid og barnepass.

Færre rettigheter, lavere lønn

Det er også flere grunner til at pandemien har rammet kvinner ekstra hardt:

  • I Norge jobber hele 46 prosent av den kvinnelige arbeidsstyrken deltid. Covid-19 påvirket særlig deltidsarbeidende negativt fordi de ofte har færre arbeidsrettigheter, mindre helsevern og andre grunnleggende fordeler.

  • Norske kvinners timelønn er i snitt kun 89 prosent av mannens, og for de med treårig bachelorgrad er faktisk tallet så lavt som 83 prosent. Da passer det dårlig at lønnsveksten i helsevesenet i koronaåret faktisk var lavere enn i tidligere år.

Fem prosent av alle kvinner i arbeid mistet jobben under pandemien, mot 3,9 prosent av menn, ifølge den internasjonale arbeidstagerorganisasjonen ILO.

Tallene på Equality Check viser for øvrig at kvinner har gitt lavere score enn menn på alle indikatorer for like muligheter i arbeidslivet både før, under og etter lockdown (se mangfoldsbarometeret til E24).

Kvinner har samtidig vært overrepresentert som helsesektorens helter når vi har trengt dem mest.

Kan ikke vente i 136 år

Alt i alt har de tradisjonelle kjønnsrollene som vi kjemper for å bli kvitt heller blitt forsterket under pandemien. Dette kan føre til langsiktige konsekvenser for likestillingen både i hjemmet og i arbeidslivet om vi ikke tar aktive grep nå.

Det er viktig at beslutningstagere har denne likestillingsproblematikken i bakhodet når samfunnet og økonomien nå vender tilbake til normalen.

Blant annet må kvinner, som majoriteten av arbeidstagerne i offentlige helsesektor, i større grad bli belønnet i lønnsforhandlingene. Dessuten må arbeidsvilkårene bedres, hvis man skal lykkes med å tiltrekke en mer mangfoldig arbeidsstyrke og dermed jevne ut disse ulikhetene.

Vi kan ikke vente i 136 år til, vi må handle nå!