Nær 23.000 LO- og YS-medlemmer vil bli tatt ut i streik dersom ikke partene i mellomoppgjøret blir enige i løpet av natta. Ansatte fordelt på rundt 750 bedrifter i bransjer som hotell, renhold, bryggeri og transport går ut i streik mandag morgen, om NHO ikke blir enige med arbeidstakerorganisasjonene.

I forkant av meklingen lørdag og søndag har partene sagt at de er forberedt på lange dragkamper.

Klokka 23 søndag kveld beskrev riksmekler Mats Wilhelm Ruland fortsatt avstanden mellom partene som «betydelig».

– Det er betydelig avstand. Det er veldig krevende, sa han til NTB.

Til det fremmøtte pressekorpset sa han at det ikke var noe som tydet på at partene ble enige før midnatt. Partene så altså ikke ut til å ha kommet nærmere en enighet enn de var klokka 21. Også da beskrev Ruland avstanden mellom partene som «betydelig».

I innspurten sitter ledelsen i LO og NHO i direkte forhandlinger.

Klokka 4 får NTB opplyst av NHO at det ikke er noe nytt å melde om meklingen. Begge parter oppgir at de ikke kan si noe om hvilke saker det forhandles om.

Sjelden mekling

Lavlønnstillegg og generelle tillegg er tema i meklingen mellom LO og NHO.

– De som trodde at dette kom til å bli en enkel mekling fordi det bare dreier seg om økonomi, tar feil, sier Ruland.

Det er første gang siden 2013 at det mekles i et såkalt mellomoppgjør, hvor partene bare forhandler om lønn. Nå er det opp til riksmekleren å finne kompromisset, som fører til at man unngår den første streiken i et mellomoppgjør siden andre verdenskrig.

– Streikefaren er til stede. Vi vet ikke om det vil bli en løsning, sier riksmekleren.

Lavlønnstillegg hard nøtt

Lønnsoppgjøret i privat sektor danner rammen for de kommende oppgjørene utover våren og vil påvirke lønnsveksten for de fleste nordmenn.

Partene har begge håp om en løsning, men da det ble brudd i forhandlingene 14. mars, slo NHO-sjef Ole Erik Almlid fast at LOs lønnskrav er for høye.

Den nøyaktige størrelsen på lønnskravet fra LO er ikke kjent, men før forhandlingene sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum til VG at man burde se en lønnsøkning på minst fire prosent. Motparten Stein Lier-Hansen, som er leder i Norsk Industri, kontret med at det er «uaktuelt» å se tretallet.

I tillegg vil arbeidstakerne ha et ekstra løft for lavtlønte, som de mener har blitt hengende etter.

Sentrale lavlønnstillegg er ifølge FriFagbevegelse ett av de største stridstemaene og kan bli en hard nøtt å bli enige om.

Kan bli storstreik

Arbeidsgiverne ser imidlertid med bekymring mot det internasjonale markedet og mener norske bedrifters konkurranseevne må styrkes etter årets lønnsoppgjør.

Sistnevnte mener NHO det er mulig å kombinere med reallønnsvekst, men partene har vært uenige om hvor stor veksten skal være.

Blir ikke LO og NHO enige, er LO-medlemmer i bedrifter som Statkraft, Mills, Ringnes, Telenor, PostNord og Bring blant dem som blir tatt ut i første streikerunde, ifølge en LO-oversikt.

Fra YS' side er Parat-medlemmer i Adresseavisen og Aller Media blant dem som er omfattet av det første streikeuttaket.

Les også: