Fredag ettermiddag stanset arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommunestreiken med tvungen lønnsnemnd. Begrunnelsen var at det var fare for liv og helse.

Det innebærer at over 20.000 streikende må møte på jobb igjen, mens Rikslønnsnemnda bestemmer utfallet av lønnsoppgjøret i kroner og øre.

Men hvilke konkrete hendelser og vurderinger førte frem til dette utfallet? Sentralt står en strid om en håndfull arbeidstagere på et søppelanlegg i Fredrikstad.

Brennhet konflikt, høy temperatur og varmgang i søppel

Det aktuelle søppelanlegget drives av Frevar. Det er et 100 prosent kommunalt foretak som eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering.

Direktør Fredrik Hellstrøm i Frevar sier man var tvunget til å stanse prosessen med å brenne søppel da åtte operatører, organisert i Maskinistforbundet, ble tatt ut i streik.

– Når avfallet ikke «omsettes» eller brennes for å gjenvinne energi, så blir det veldig problematisk for oss. Da blir det varmgang i avfallet og nedbrytingsprosessen forstyrres. Det fører til temperaturen stiger og det blir stor fare for selvantenning. Med sommervarmen ute i tillegg, ble dette farlig, sier Hellstrøm.

Han sier Frevar først søkte om dispensasjon hos Unio lokalt, for de åtte operatørene som var tatt ut i streik.

Fagforbundene har mulighet for å gi dispensasjoner som gjør at spesielt viktige funksjoner kan ivaretas under en streik.

– Vi vurderte brannfaren til å være stor. Derfor trodde vi det skulle gå greit, men så fikk vi avslag. Så søkte vi Unio sentralt, men også der ble det nei, sier Hellstrøm.

Denne søppelhåndteringsbedriften i Fredrikstad var årsaken til tvungen lønnsnemnd. Foto: Morten Uglum

Brannvesenet på befaring fem timer før skjebnemøte

Han sier at Frevar til slutt søkte Unio lokalt om at det ble dispensasjon for kun én av de åtte operatørene, slik at vedkommende kunne overvåke anlegget for eventuelt å kunne slå alarm hvis det begynte brenne.

– Men også det fikk vi avslag på, sier han.

Hellstrøm sier at han da straks tok kontakt med Fredrikstad brannvesen for å få en «second opinion».

Klokken 11 fredag kom brannvesenet på befaring.

– Vi ønsket en annen instans vurdering av om det virkelig var brannfare, slik vi hadde konkludert med. Brannvesenet mente det samme som oss. De mente det var akutt fare for at det kunne oppstå brann i avfallshaugen. Da måtte vi varsle Statsforvalteren. Da gikk det ikke lang tid før regjeringen grep inn, sier Hellstrøm.

– Hva tenker du om at Unio lokalt og sentralt ga avslag?

– Det har vært en lovlig streik, men jeg synes det er uheldig at vår argumentasjon ikke har slått gjennom.

KS-direktør arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, bekrefter at Fredrikstad kommune ba om dispensasjon for avfallsanlegget tre ganger.

– Unio avslo alle gangene. Det må Unio bære ansvaret for, sier han i en pressemelding.

Unio: KS ikke villig til å se på andre tiltak

Forhandlingsleder i Unio, Steffen Handal, sier Unio kl. 14.11 fredag ga dispensasjon. To timer senere ble det likevel tvungen lønnsnemnd.

– Vi var villig til å løse situasjonen på Frevar, men KS ville ikke, sier Handal til Aftenposten

På Unios hjemmeside står det at Unio «umiddelbart» ga dispensasjon fra streiken da «Unio ble oppmerksom på at det på Frevars nettside sto at det forelå brannfare og at brannvesenet skulle inspisere anlegget».

Handal sier at da Røe Isaksen kalte partene inn til møte kl. 16.00, var altså Unio villig til å gi dispensasjon.

– Problemet kunne således vært løst, der og da, men KS ville ikke, sier Handal.

– KS har lett med lys og lykte etter en mulighet til å få stanset streiken. Vi var villig til å løse situasjonen på Frevar. Vi ga Frevar dispensasjon, men KS godtok ikke den. Det ga ikke statsråden noe annet valg enn å avslutte streiken, og det styrte KS mot, sier Handal.

Slik kommenterer Handal at Unio tre ganger avviste å gi dispensasjon.

– De som behandlet søknaden hos oss, mente det ikke var fare for liv og helse. Men da vi ble oppmerksom, via Frevars nettside på fredag, at det forelå brannfare, og at brannvesenet skulle inspisere anlegget, ble det gitt dispensasjon fra vår side. Vi ønsket ikke at denne streiken skulle bli rammet av en bagatell i Fredrikstad, sier Handal.

– Men det ble den jo?

– Røe Isaksen spurte på fredag partene om man kunne bidra med nye innspill for å løse situasjonen. Jeg sa at vi hadde innvilget dispensasjon og var villig til å gjøre flere tiltak. Men KS var altså ikke interessert.

– Frevar gjorde det klart at man søkte om dispensasjon på grunn av brannfaren. Hvorfor sa dere likevel nei?

– Det var nytt for oss at brannfaren var akutt. Slik vi vurderte det, fremkom det ikke et slikt alvor i søknadene fra Frevar. Poenget er at vi ikke var steile da vi møttes hos statsråden fredag. Vi var løsningsorienterte.

– Men dere var steile dagen før, da?

– Nei, vi behandlet søknadene slik vi mente var klokest.

Gangsø i KS svarer slik på spørsmål fra NTB om KS kunne gjort mer for å løse saken:

– Fredrikstad kommune fulgte alle spillereglene. De søkte om dispensasjon tre ganger, men Unio valgte bevisst å avslå. Streikekomiteen hadde rikelig anledning til å innvilge dispensasjon.

Streikeleder: Folk er rasende

Blant de streikende er stemningen dårlig fredag kveld. Det sier streikelederen i Bergen til Bergens Tidende.

– Det er rasende lærere, rasende fysioterapeuter, rasende sykepleiere og rasende bibliotekarer. Det er ikke god stemning der ute i det hele tatt, sier Bente Myrtveit.

Hun mener KS har bedt regjeringen avslutte «en ansvarlig og fungerende streik».

– Det er utidig og frekt.

Røe Isaksen: Søppelhaug-risiko eneste årsak til tvungen lønnsnemnd

Røe Isaksen vil ikke fordele skyld. Men han sier søppelhaugen i gjenvinningsanlegget i Fredrikstad var den eneste årsaken til at han grep inn.

– Vi ønsket ikke å gripe inn. Å streike er en sentral rett i et demokrati som det norske. Vi ønsker at partene løser det selv. Vi har ikke tatt stilling til krav eller lønnskrav. Akkurat nå har vi en akutt situasjon ved et avfallshåndteringsanlegg, der brannvesenet mener det er fare for en alvorlig situasjon, en alvorlig brann, dersom partene ikke finner en løsning.

– Men hvorfor kan ikke streikende sykepleiere være en fare for liv og helse, Røe Isaksen?

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) Foto: Terje Pedersen / NTB

– Dette er ikke noe vi sitter og vurderer med politiske øyne, men får rapporter på fra departementene. Kort oppsummert er det ingen slik situasjon frem til nå knyttet til sykepleierne eller lærerne.

– Var dispensasjon til de ansatte på anlegget et tema i møtet hos departementet?

– Jeg kan fortelle det vi har sagt. Vi har beskrevet den konkrete akutte situasjonen og gitt en sterk oppfordring til partene om å finne en løsning. I en slik akutt situasjon kan vi ikke sitte og vente lenge. Det var klart at partene ikke ville komme til en løsning.

– Vil du si at Unio bærer ansvaret for utfallet?

– Partene bærer ansvaret for dette. Jeg vil ikke peke på den ene eller andre parten. Men det var tydelig på møtet at situasjonen ikke ville bli løst. Da må vi dessverre gripe inn.

– Ville det vært uaktuelt med tvungen lønnsnemnd nå om det ikke var for denne situasjonen i Fredrikstad?

– Ja. Vi vurderer aldri tvungen lønnsnemnd hvis ikke alvorlig situasjoner oppstår. Vi gjør ikke dette fordi vi har meninger om krav eller lønn. Det er utelukkende på grunn av denne situasjonen.

Streiken fortsetter i Oslo fordi hovedstaden har eget tariffområde. Her er 1891 arbeidstagere tatt ut i streik.