Gullfaks-prosjektet, som innebærer boring av sju nye brønner, ble tirsdag presentert på Oljeindustripolitisk Seminar som i disse dager holdes i Sandefjord. Konserndirektør for utvikling og produksjon norsk sokkel Arne Sigve Nylund i Equinor overleverte søknaden til olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg under seminaret.

– Vi har som ambisjon å opprettholde lønnsom produksjonen fra norsk sokkel i flere tiår. Et stort bidrag skal komme fra brønner som kan bores billig og raskt nær eksisterende infrastruktur, sier Nylund.

De nye brønnene skal bores i Shetlandsgruppen, som er et kalkreservoar som ligger over hovedreservoaret på Gullfaks-feltet i Nordsjøen. Kalkreservoaret har skapt utfordringer for boringsarbeidet, men en brønntest i 2012 viste at det var mulig å få god oljeproduksjon i reservoaret.

– Gullfaks-partnerne har derfor investert over en milliard kroner i produksjonsbrønner i denne formasjonen siden 2013, som så langt har gitt over seks millioner fat olje fra Shetland/Lista fase 1, opplyser Equinor.

Oljedirektoratet omtaler prosjektet som et positivt eksempel på at tette reservoar i noen tilfeller kan utvikles lønnsomt gjennom gode studier og ny teknologi.