• Reketråleren Grepan Jr. er Carl Aamodts hobby og samtidig medisin mot papirflyttekomplekser. Industritråleren Sille Marie er atskillig større. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Satser 200 millioner på tråler og fiskekvoter

Sammen med brødrene og fiskerfamilien Salthaug satser han tungt, Carl Aamodt (28). 200 millioner kroner har de gitt for et selskap som eier en tråler og store fiskekvoter.