• Nå blir det nytt kobberelektrolyseanlegg ved Glencore Nikkelverk. De tre herrene i forgrunnen, med sin symbolske spade anskaffet for anledningen, er f.v. Torjus Åkre og Ernst Rosseland fra forskningsavdelingen, t.h. prosjektleder Ådne Prestø Lie. FOTO: Jacob Buchard

Spaden i jorda for rekordinvestering

10-12 år etter at planleggingen startet, er alle brikker på plass og spaden settes i jorda. Glencore Nikkelverk bygger nytt kobberanlegg til 1,2 milliarder kroner.