Dette er en av Future Productions superfikse innretninger som selskapet lenge tjente grovt på. Den gjør styringen av funksjoner på havbunnen  enklere, sikrere og mer effektiv, også når boreriggen er i bevegelse. Dette er en av Future Productions superfikse innretninger som selskapet lenge tjente grovt på. Den gjør styringen av funksjoner på havbunnen enklere, sikrere og mer effektiv, også når boreriggen er i bevegelse. Foto: Future Production AS (arkiv)

Overskuddmaskin gikk med underskudd