• Dette er en av Future Productions superfikse innretninger som selskapet lenge tjente grovt på. Den gjør styringen av funksjoner på havbunnen enklere, sikrere og mer effektiv, også når boreriggen er i bevegelse. FOTO: Future Production AS (arkiv)

Overskuddmaskin gikk med underskudd

Lenge leverte Future Production-folket nærmest uvirkelige resultater. Men selv de slipper ikke unna oljeprisfall og verdiavskrivninger.