Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix
Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix

En ny dag i hovedstaden og en ny rettsinstans som behandler saken hans. Slik fortonet tirsdagen seg for Ivar Petter Røeggen fra Averøya i Møre og Romsdal.

— Det føles bra å være i gang, men det er tre dager igjen, sa Røeggen til Aftenposten på vei ut av Høyesterett.

For tolv år siden lånte Røeggen 500.000 kroner av DNB for å investere i noe bankene kalte garanterte spareprodukter. Det meste av de lånte pengene ble satt på en sperret høyrentekonto. Resten gikk med til gebyrer for banken og til å investere i en opsjon som skulle gi gevinst i aksjemarkedet.

Lånte og tapte

Etter seks år var banken garantert å få igjen de 500.000 kronene de hadde lånt ut – pluss renter. Røeggen var ikke garantert å få tilbake noe som helst, men satset på å få en gevinst på opsjonen.

Renten Røeggen betalte for å låne pengene av banken var høyere enn renten banken betalte for å ha de lånte pengene stående på konto. Dermed var Røeggen avhengig av å vinne på opsjonen for å kunne gå i pluss totalt sett.

— Fordyrende mellomledd

Men det gjorde han ikke.Røeggen tapte rundt 230.000 kroner på å følge rådene fra banken. Etter seier i Bankklagenemnda, seier i Oslo tingrett og tap i Borgarting lagmannsrett, startet forhandlingene i Høyesterett i går.

Røeggens advokat, John Christian Elden, brukte dagen til å forklare hvorfor DNB aldri burde anbefalt produktet.— Røeggen kunne i prinsippet investert i opsjonen direkte for et langt lavere gebyr. Resten av DNB-produktet er bare fordyrende mellomledd, sa Elden.

Elden viste til at bankene ikke hadde klart å selge slike opsjoner til småsparere, og at de derfor var nødt til å pakke det inn med høyrentesparing for å gjøre det lettere å overbevise kundene.

Glad for grundig behandling

Elden viste også til beregninger fra uavhengige økonomer som viste at Røeggen hadde oddsene i mot seg. Det var større sjanse for å tape enn for å tjene, mener enkelte av ekspertene som har uttalt seg i saken.

Men DNBs advokat Anders Ryssdal vil, når han får slippe til onsdag, trekke frem sider som ikke kommer til samme konklusjon.— Vi er glade for å få en grundig sluttbehandling her i Høyesterett. Vi får tid til å kommentere alle sider av saken, ikke bare de som er fremhevet i mediene, men også de juridiske sidene ved saken. Vi fastholder at lagmannsrettens dom er riktig, naturligvis, sier Ryssdal til Aftenposten.

Over 2000 saker på vent

Over 150.000 nordmenn kjøpte slike produkter, med varierende hell, ifølge NTB. Dine Penger har anslått at norske bankkunder har tapt rundt ti milliarder kroner på slike produkter.

Utfallet for Røeggen kan bli gjeldende for andre kunder. Minst 2000 nordmenn har investert i det samme eller lignende produkter i DNB eller andre banker og klaget til Finansklagenemnda. I tillegg er mange saker allerede inne i rettsapparatet. Alle disse sakene står nå på hold i påvente av Høyesteretts dom i Røeggen-saken.

Forbrukerrådet mener saken er prinsipielt viktig, og vil plukke opp Eldens advokatregning og andre saksomkostninger.

Kan ha lovet for mye

Informasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB tror begge parter ser frem til å sette punktum.

— Det er selvfølgelig trist å møte en kunde i Høyesterett. Men når vi ikke klarte å bli enig i et så viktig spørsmål, må vi ha rettens hjelp, sier Midteide.

- Er denne saken så viktig som vi i mediene skriver?

— Det kommer an på hvordan dommen blir seende ut, men det er en fare for at Forbrukerrådet går veldig langt i å love mange bankkunder veldig mye. Av de rundt 2000 sakene som ligger på vent i nemnda, er veldig mange veldig annerledes enn Røeggens sak, sier Midteide.Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet mener det faktum at sakene venter på Røeggen-dom er et bevis på at den vil få konsekvenser.

— Det er også saker inne i rettsapparatet som venter på Røeggen-dommen. Derfor vil den ha stor betydning for mange. Men om vi får overført alt som Høyesterett sier om Røeggen-saken til de andre sakene, vet vi ikke før dommen foreligger. Vi har innrettet denne saken veldig mot hvordan produktet ser ut. En del av dette kan dermed være sammenlignbart, sier Jensen.