DNB Markets venter nå at Norges Bank vil heve renten med 0,5 prosentpoeng på rentemøtet om snaue to uker.

En slik dobbel heving vil ta rentenivået i Norge fra 3,25 prosent til 3,75 prosent.

De nye anslagene fra DNB Markets kommer i en oppdatering etter inflasjonstallene tidligere fredag, som var høyere enn ventet.

– Vi tror Norges Bank vil svare mer bestemt på inflasjonen, den svake kronen og at lønningene har vokst mer enn ventet, og øke renten med 50 basispunkter i juni, skriver DNB Markets i rapporten som er signert seniorøkonom Kyrre Aamdal.

Samtidig venter meglerhuset at det kommer en ny renteheving på neste møte i august, og potensielt enda en økning i september som kan ta renten opp til 4,25 prosent.

Tidligere har DNB Markets anslått rentetoppen til 4 prosent i høst.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, sier til E24 at hun mener det kan være riktig å øke tempo i rentehevingene nå gitt situasjonen med høyere prisvekst enn ventet og svak krone. Hun påpeker at renten jo uansett skal opp.

Prisveksten overrasker

Prisveksten i Norge kom inn på 6,7 prosent i mai målt mot samme måned året før, viste SSB-tall fredag morgen. Dyrere mat, flyreiser og husleie var med på å trekke oppover.

Inflasjonen var et god stykke over analytikernes forventinger på 6,3 prosent. Anslagene til Norges Bank fra mars ligger enda lavere.

Kjerneinflasjonen, som ser på prisveksten utenom energivarer og avgiftsendringer, kom også inn et godt stykke høyere enn ventet på 6,7 prosent.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal skriver i DNB Markets-oppdateringen at mai-tallene indikerer at det fortsatt er solide prisimpulser som ligger godt over målet til sentralbanken om en prisvekst på rundt to prosent over tid.

– Inflasjonsdriverne kan ha skiftet fra energi og importerte prisøkninger til mer innenlands drivere som økende lønnskostnader og en mulig økning av marginene for noen produkter. Svekkelsen av kronen gjennom det siste året vil bidra til løfte den importerte inflasjonen fremover, skriver Aamdal.

Svakere krone spiller inn

Renten her til lands har blitt hevet mange hakk det siste halvannet året for å roe inflasjonen og få ned temperaturen i norsk økonomi. Den foreløpig siste hevingen kom i mai, da Norges Bank satt opp renten til 3,25 prosent.

Da varslet også sentralbanken at renten mest sannsynlig vil settes videre opp i juni til 3,5 prosent, noe Norges Bank tidligere har sagt at trolig vil bli rentetoppen.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache uttalte samtidig at «dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss».

Inflasjonen i Norge har dempet seg litt siden toppen i fjor høst. Samtidig har den avtagende trenden vært mer forsiktig enn andre steder i verden.

Den svake kronen er en av faktorene som bidrar her. Importerte varer blir helt direkte dyrere i norske kroner av at krone svekker seg. Samtidig påvirkes også norskproduserte varer som benytter seg av produkter og tjenester fra utlandet.