Formuesskatten gjør stor forskjell på folk

For Norges rikeste er det ekstreme avvik mellom faktisk formue og grunnlaget for formuesskatt. Investor Petter Stordalen hadde en formue på over 9 milliarder kroner i 2011. I formuesskatten ble den redusert til 85 millioner.