• Sender akevitt ti ganger over ekvator

  • Norsk militærleir i sydhavsparadis

  • – Dansk seilerfamilie settes fri av somaliske pirater

  • Krigsskip satte piratmistenkte fri

— Maskingevær med kaliber 12,7 er langtrekkende og kan være presise, men kun hvis de blir brukt riktig, det vil si med enkeltskudd, god optikk og ikke minst gode skyttere. Norske myndigheter har tillatt 12,7 som et skarpskyttervåpen, men kun etter spesiell søknad, og kun med enkeltskudd. Helautomatisk bruk, som i Forsvaret, er forbudt. Ordinære skarpskyttergeværer er vanligst og gir som regel den ønskede avskrekkingen, det vil si med varselskudd mot væpnede pirater på lang avstand. Da gir piratene seg ofte i en tidlig fase av angrepet, sier leder for beredskapssekretariatet i Norges Rederiforbund, Haakon Svane, til Aftenposten.

I en artikkel i den engelske shippingavisen Lloyd’s List beskrives frykten for en type helautomatiske våpen som ikke tillates i norsk sammenheng. De spanske reglene er ikke endelig utformet. Private sikkerhetseksperter sier til avisen at så tunge våpen som spanjolene kan få tillatelse til å bruke, ikke er egnet i det trusselbildet som piratene representerer.

Det uttrykkes bekymring over utviklingen. Hvis helautomatiske 12,7-våpen tillates, vil Spania i tilfelle bli første flaggstat som tillater dette fra sivile skip mot piratene utenfor Somalia.

Profesjonelle vakter I slutten av juni åpnet Regjeringen for å ha profesjonelle vakter med skytevåpen om bord på norskflaggede skip for å beskytte seg mot pirater i Adenbukta utenfor Somalia og i Det indiske hav. Situasjonen i farvannet ble betegnet som høydramatisk da Regjeringen "tvilte" seg frem til beslutningen.

Når det søkes om våpentillatelse til et norsk rederi, er det vanlig å søke om bruk av håndholdte geværer og tilsvarende ordinær ammunisjon. Så kan det søkes om unntak slik at det kan benyttes noe tyngre våpen, men etter spesielle regler. Denne muligheten benyttes svært sjelden.

— Det som er viktig, er imidlertid ikke bare våpnene, men også kvalifikasjonene hos dem som benytter dem. Kvaliteten på sikkerhetspersonalet om bord er helt avgjørende for å skape trygghet for sjøfolkene og unngå uhell, sier Svane.

- Er det norske rederier som benytter så kraftige våpen som spanjolene har tillatt?

— Ikke som jeg kjenner til, men det vil rederiet i tilfelle søke om til sitt politidistrikt. Det vi er opptatt av, er at skuddveksling og potensielle ulykker kan unngås ved å varsle pirater på lang avstand om at skipet har væpnede vakter om bord. Og skulle situasjonen tilspisse seg, er det vesentlig at våpnene benyttes riktig, først og fremst for varselskudd, og etter bestemte prosedyrer for eskalering, sier Svane. Han kjenner ikke til at det har vært ulykker med våpen rettet mot sivile fiskere, som jo ofte er bevæpnet selv, i dette farvannet. –Akkurat denne problemstillingen er vi observante på. Det er viktig at handelsfartøyene har godt optisk utstyr og klarer å skille pirater fra væpnede fiskere, og på lang avstand. Det er ikke alltid lett. Men piratene skiller seg som regel ut ved at de har med seg stiger og rakettdrevne granater. Det har neppe fiskere bruk for, sier han.